Monitoring vybraných rizikových prvků v půdě ve Valašském Meziříčí a okolí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Monitoring vybraných rizikových prvků v půdě ve Valašském Meziříčí a okolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slavík, Roman
dc.contributor.author Kuchynková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:32Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:32Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30840
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá kontaminací půdy rizikovými prvky ve Valašském Meziříčí a jeho okolí, kde se nachází velké množství průmyslu chemického, strojního a elektro-technického. Dále je zde relativně hustý provoz na pozemních komunikacích. Cílem práce bylo zjistit, jak velká je kontaminace půdy v porovnání s limitními hodnotami. Stanovovány byly koncentrace vybraných rizikových prvků a to konkrétně Olova, Kadmia, Mědi, Rtuti a Zinku.
dc.format 56 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject monitoring cs
dc.subject rizikové prvky cs
dc.subject půda cs
dc.subject kontaminace cs
dc.subject monitoring en
dc.subject risk elements en
dc.subject soil en
dc.subject contamination en
dc.title Monitoring vybraných rizikových prvků v půdě ve Valašském Meziříčí a okolí
dc.title.alternative Monitoring of Risk Metals in Topsoil of CIty Valašské Meziříčí and Its Neighbourhood
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jančová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on soil contamination by risk elements in city Valašské Meziříčí and its neighbourhood, where are placed chemical, machine and electrotechnical factory. As well, there it is relatively heavy road traffic. The point of this work is the screening of contamination levels of soil and its comparison with limits. There was meas-ured concentration of specific risk elements: lead, cadmium, cooper, mercury, and zinc.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 30069
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
kuchynková_2014_dp.pdf 4.052Mb PDF View/Open
kuchynková_2014_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
kuchynková_2014_op.doc 111.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account