Identifikace významných znečišťovatelů povrchových vod regionu Vizovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Identifikace významných znečišťovatelů povrchových vod regionu Vizovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Julinová, Markéta
dc.contributor.author Jelénková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:32Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:32Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30842
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na kvalitu povrchových vod v toku Lutoninka a jejích přítocích. Tato lokalita byla vybrána, protože zde neprobíhají soustavné monitoringy povrchových vod, ale v minulosti zde byly prováděny monitoringy a povrchová voda byla řazena do vyšších tříd znečištění. Povrchová voda byla odebírána na 14 místech, v 7 obcích. Vždy byl jeden vzorek odebrán nad obcí a jeden pod obcí. Při odběrech vzorků byla změřena teplota vody a teplota vzduchu. Vzorky byly odebírány v letním a podzimním období v roce 2012. U těchto odběrů byly stanoveny koncentrace N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, CHSKMn, TOC, pH, konduktivita, chloridy a těžké kovy. Další vzorky byly odebírány ve dnech 14.4.2014 - 18.4.2014 a byly stanoveny koncentrace ukazatele N-NH4+ a N-NO3-. Koncentrace byly zařazeny do jakostních tříd na základě ČSN 75 7221 - Klasifikace jakosti povrchových vod. Třída jakosti povrchové vody byla určena podle ukazatele, který byl zařazen do nejvyšší třídy znečištění. V letním období roku 2012 byla povrchová voda zařazena do V. třídy a to na základě ukazatelů N-NH4+ a N-NO3-. V podzimním období roku 2012 byla povrchová voda zařazena do IV. třídy a to na základě ukazatele N-NO3-. Povrchová voda v roce 2014 byla zařazena do V. třídy znečištění, tedy jako velmi silně znečištěná voda. Ve dnech 14.4. a 18.4. se na znečištění povrchové vody podílely ukazatele N-NO3- a N-NH4+. Ve dnech 15.4. - 17.4. se na znečištění povrchové vody podílel ukazatel N-NO3-. Možnými zdroji znečištění by mohly být splaškové odpadní vody a zemědělství.
dc.format 54 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Monitoring cs
dc.subject znečišťovatel cs
dc.subject povrchová voda cs
dc.subject Monitoring en
dc.subject polluter en
dc.subject surface water en
dc.title Identifikace významných znečišťovatelů povrchových vod regionu Vizovice
dc.title.alternative Identification of the Major Polluters of Surface Waters in the Vizovice Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slavík, Roman
dc.date.accepted 2014-06-23
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with quality of surface water in watercourse Lutoninka and its tributaries. The mentioned locality was chosen because today there is not done any permanent monitoring of surface water. Regular monitoring was done in the past years and the surface water was put into higher class of pollution. The samples of surface water were taken at 14 places in 7 municipalities. Every time, there was taken just one sample of surface water above the municipality and one sample of surface water under the municipality. During sample taking there was also measured the air and water temperature. The samples were taken during the summer and autumn period in 2012. For this sampling there were set concentrations of N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, CHSKMn, TOC, pH, conductivity, chlorides and heavy metal. Another samples were taken during the days from 14th April 2014 to 18th April 2014 and there were set concentrations of indicators N-NH4+ and N-NO3-. The concentrations were put into qualitative categories according to ČSN 75 7221 - Classification of surface water quality. The qualitative category of the surface water was determined according to indicator, which was put into the highest class of pollution. During the summer period in 2012, the surface water was put into V. class of pollution according to indicators N-NH4+ and N-NO3-. In the autumn period in 2012 the surface water was put into IV. class of pollution because of the indicator N-NO3-. In the year 2014, the surface water was put into V. class of pollution, so it was classified as very polluted water and during the days 14th and 18th April 2014, there were defined two indicators which influenced water pollution, these were N-NO3- and N-NH4+. In the days 15. - 17.04.2014, there was found also indicator N-NO3- which influenced the pollution of water. The possible sources of pollution could be wastewater and farming.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 30081
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-22


Files in this item

Files Size Format View
jelénková_2014_dp.pdf 2.349Mb PDF View/Open
jelénková_2014_vp.doc 97Kb Microsoft Word View/Open
jelénková_2014_op.doc 98.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account