[NEOBHÁJENO] Analýza systému kalkulací a systému plánování jako nástrojů ekonomického řízení společnosti XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Analýza systému kalkulací a systému plánování jako nástrojů ekonomického řízení společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Sýkora, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:35Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:35Z
dc.date.issued 2014-06-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30850
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je analyzovat systém kalkulací a systém plánování jako nástrojů ekonomického řízení společnosti XY.Při analýze kalkulačního systému jsem se zaměřil na tvorbu plánové kalkulace a výsledné kalkulace, které se velmi aktivně využívají při řízení podnikových procesů jako podklad pro další rozhodování.Při analýze plánovacího systému jsem se věnoval nejvíce tvorbě finančního plánu, jehož vrcholový plán plán nákladů, výkonů a tvorby zisku podává společnosti každý měsíc komplexní obraz o hospodaření. Na závěr bakalářské práce navrhuji opatření jak pro kalkulační systém, tak pro plánovací systém, která mohou zlepšit řízení podniku.
dc.format 99 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kalkulace nákladů cs
dc.subject plán cs
dc.subject produktová skupina cs
dc.subject fakturovatelná výrobní hodina cs
dc.subject zakázka cs
dc.subject režie cs
dc.subject calculation of cost en
dc.subject schedule en
dc.subject product group en
dc.subject billable production hour en
dc.subject order en
dc.subject direction en
dc.title [NEOBHÁJENO] Analýza systému kalkulací a systému plánování jako nástrojů ekonomického řízení společnosti XY
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Analysis of Calculation System and Planning System as a Tools of Economic Management of Company XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman
dc.date.accepted 2014-09-16
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to analyzethe systém of calculations and planning system as a tool of economic management company XY. When analyzing casting system, I focused on creating planned calculation and theresulting calculations, which are very actively used in the management of business processes as a basis for further decisions.In the analysis of the planning system, I spent most the creation of a financial plan, the top plan - a plan forcost, performance and profit generation serves society every month comprehensive picture of the economy. At the conclusion of The thesis suggests measures for both the casting system and scheduling system ,which can improve the management.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30195
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-08-11
local.subject finanční analýza cs
local.subject finanční plánování cs
local.subject financial analysis en
local.subject financial planning en


Files in this item

Files Size Format View
sýkora_2014_dp.pdf 1.154Mb PDF View/Open
sýkora_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
sýkora_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account