Ekonomické zhodnocení efektivnosti investičního záměru firmy XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ekonomické zhodnocení efektivnosti investičního záměru firmy XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Brázdilová, Iveta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:36Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30851
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na problematiku hodnocení investice v rámci podniku, konkrétně investice do výroby pelet. Teoretická část se zaobírá problematikou investiční činnosti a obnovitelných zdrojů. Praktická část přibližuje situaci využívání obnovitelných zdrojů a jejich možnosti investování v České republice. Podstatná část je věnována vyhodnocení ekonomické efektivnosti konkrétní investice firmy do výroby pelet. Cílem práce je přiblí-žení tématu obnovitelných zdrojů a navržení konkrétních doporučení vztahující se k přijetí či nepřijetí investičního záměru.
dc.format 68 s. (79 389 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hodnocení investice cs
dc.subject investiční činnost cs
dc.subject obnovitelné zdroje cs
dc.subject pelety cs
dc.subject doba návratnosti cs
dc.subject čistá současná hodnota cs
dc.subject evaluation of investments en
dc.subject investment en
dc.subject renewable sources en
dc.subject pellets en
dc.subject payback period en
dc.subject net present value en
dc.title Ekonomické zhodnocení efektivnosti investičního záměru firmy XY
dc.title.alternative Evalution of the Economic Efficiency of the Investment Plan in Company XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šocová, Vendula
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This work is focused on the issue evaluation of investment in the company, namely in-vestment in pellet production. The theoretical part deals with the issue of investment and renewable sources. The practical part describes the situation of the use of renewable sources and investment opportunities in the Czech Republic. A significant section is devoted to evaluating the economic efficiency of a particular company's investment in the production of pellets. The aim of this dissertation is to approach the topic of renewable sources and suggest concrete recommendations relating to the acceptance or rejection of the investment intention.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30197
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
brázdilová_2014_dp.pdf 915.8Kb PDF View/Open
brázdilová_2014_vp.pdf 50.45Kb PDF View/Open
brázdilová_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account