Analýza systému řízení ve firmě J.D.Production, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza systému řízení ve firmě J.D.Production, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slinták, Karel
dc.contributor.author Klečka, Igor
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:36Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30852
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou systému řízení společnosti J. D. Production s.r.o. se sídlem v Uherském Hradiště. Předmětem podnikání společnosti J. D. Production s.r.o. je zprostředkování služeb, malo-obchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahra-ných nosičů, vydavatelské a nakladatelské činnosti, výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově obrazových záznamů. V teoretické části jsem provedl průzkum literárních pramenů a zpracoval teoretické po-znatky související se systémem řízení společnosti. Pro vypracování praktické části jsem provedl rozbor systému řízení firmy J. D. Production, s.r.o. a vyhodnotil slabiny stávajícího systému řízení ve společnosti. Rozbor probíhal po-mocí přímého pozorování a strukturovanými rozhovory s vybranými zaměstnanci. V závěru mé práce jsem navrhl opatření ke zlepšení výchozího stavu společnosti.
dc.format 80 s. (124 954 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject poslání cs
dc.subject strategie cs
dc.subject organizační struktura cs
dc.subject motivace cs
dc.subject podniková kultura cs
dc.subject mission en
dc.subject strategy en
dc.subject organizational structure en
dc.subject motivation en
dc.subject corporate culture en
dc.title Analýza systému řízení ve firmě J.D.Production, s.r.o.
dc.title.alternative Management System Analysis of the J.D.Production, s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kozubíková, Ludmila
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is aimed at analysis of Management System Analysis of the J.D.Production, s.r.o. in Uherske Hradiste. The core business of JD Production Ltd. is mediation services, retailing and renting of au-dio and video recordings and blank media, publishing, production, reproduction and recor-ding of audio and video recordings. In the theoretical part, I conducted a survey of the literature and theoretical compiled the lessons learned related to the company's management system. For analytic section I have to made a I analyzed the company's management system JD Production, Ltd. and evaluate the weaknesses of the management systems in the company. The analysis was conducted by direct observation and structured interviews with selected staff. In conclusion my bachelor's thesis I suggested measures to improve the initial state of the company.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30203
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
klečka_2014_dp.pdf 2.780Mb PDF View/Open
klečka_2014_vp.pdf 53.88Kb PDF View/Open
klečka_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account