Vývoj a fungování regionálního inovačního systému ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vývoj a fungování regionálního inovačního systému ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Mikešková, Aneta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:41Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:41Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30859
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je Vývoj a fungování regionálního inovačního systému ve Zlínském kraji. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, které souvisejí s danou problematikou, charakterizováno inovační prostředí a infrastruktura. Dále je popsána regionální politika ČR a stručně popsána regionální inovační strategie s jejími prioritními osami a cíli. Praktická část je zaměřena na vývoj regionálního inovačního systému a definování nástrojů, které podporují inovační podnikání v kraji a následné zpracování nástrojů do SWOT analýzy. Výsledkem SWOT analýzy je návrh projektu, který má napomoci organizacím k efektivnější podpoře inovačního podnikání ve Zlínském kraji.
dc.format 82 s. (95 170 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Regionální inovační systém cs
dc.subject regionální inovační strategie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject Regional innovation system en
dc.subject regional innovation strategy en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Zlín Region en
dc.title Vývoj a fungování regionálního inovačního systému ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Development and Function of the Innovation System of Zlin Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Markéta
dc.date.accepted 2014-09-17
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is the development and functioning of regional innovation system in the Zlín Region. The work consists of theoretical and practical part. In the theoretical part defines the basic concepts related to the issue, characterized by an innovative envi-ronment and infrastructure. It also describes the regional policy of the Czech Republic and briefly describes the regional innovation strategy with its priority axes and objectives. The practical part is focused on the development of regional innovation system and defining the tools that support innovation and business in the county post-processing tools to the SWOT analysis. The result of the SWOT analysis is a proposal that should help organizations to more effectively support innovative business in the Zlín Region.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37288
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-08-25


Files in this item

Files Size Format View
mikešková_2014_dp.pdf 3.165Mb PDF View/Open
mikešková_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
mikešková_2014_op.doc 126Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account