Analýza dodacích podmínek ve vazbě na náklady podniku, DPH a stanovení ceny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza dodacích podmínek ve vazbě na náklady podniku, DPH a stanovení ceny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kutner, Václav
dc.contributor.author Dufková, Irena
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:41Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:41Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30860
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu vlivu dodacích podmínek na náklady podni-ku, stanovení ceny a na DPH. V této práci jsem popsala metody stanovení ceny, rozdělení nákladů a kalkulace nákladů a zákon o DPH, resp. části, které se týkají intrakomunitárních dodávek a vývozu zboží do třetích zemí. Analyzovala jsem dopad zvolené dodací podmínky Incotermsz hlediska ná-kladů, ceny a zákona o DPH. S využitím znalostí a za podpory teoretické části jsou analyzovány dva případy dodání zboží do zahraničí. V prvním případě se jedná o dodání zboží do jiného členského státu, ve druhém případě o dodání do třetí země. Na závěr je navrženo doporučení na zdokonalení současného stavu.
dc.format 62 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject DPH cs
dc.subject intrakomunitární pořízení zboží cs
dc.subject Incoterms 2010 cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject metody stanovení ceny cs
dc.subject VAT en
dc.subject intra-Communitygoodsacquisition en
dc.subject Incoterms 2010 en
dc.subject calculation en
dc.subject price determination methods en
dc.title Analýza dodacích podmínek ve vazbě na náklady podniku, DPH a stanovení ceny
dc.title.alternative Delivery conditions analysis in relation to company costs, VAT and price determination
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated ThisBachelor thesis focuses on the analyse oftheimpactsofdeliveryconditions on enterpri-se'scosts, pricedetermination and VAT. In thisessay I describedmethodsofpricesetting, distribution and calculationofcosts and VAT law, respectivelythe part dealingwith intra-Communitydeliveries and export ofgoods to thirdcountries. I analyse theimpactofselected INCOTERMS deliveryconditionfrom-theviewofcosts, price and VAT law. Twoexamplesofdeliveringgoodsabroad are lookedintobenefitingfrom my knowledge and the support ofthetheoretical part. In theformerdeliveryofgoodsintootherCommunity coun-try isdiscoursed, in thelatteritisthe case of delivery to a third country. A recommendation to improvethecurrent status quo isproposed in conclusion.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22096
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
dufková_2014_dp.pdf 1.375Mb PDF View/Open
dufková_2014_vp.pdf 50.89Kb PDF View/Open
dufková_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account