Vstup firmy Logitex, s.r.o. na český trh

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vstup firmy Logitex, s.r.o. na český trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Hiclová, Denisa
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:42Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30862
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vstupu firmy LOGITEX na český trh. Teoretická část vychází z poznatků získaných z odborné literatury a popisuje možnosti a formy vstupu na trh. Zpracovává metody jednotlivých analýz tvořící výchozí kritéria pro praktickou část. V té se zaměřuje na představení firmy a produktu samotného, rozebírá vnější a vnitřní prostředí pomocí PEST, Porterovy a SWOT analýzy. Vyhodnocení těchto poznatků dává základ pro stanovení závěrečných návrhů a doporučení.
dc.format 85 s. (104 362 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vstup na trh cs
dc.subject strategický marketing cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova metoda pěti sil cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject fotovoltaika cs
dc.subject Market entry en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject competition en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's five forces en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject photovoltaics en
dc.title Vstup firmy Logitex, s.r.o. na český trh
dc.title.alternative Expansion of Logitex, s.r.o. into the Czech Market
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vydrová, Janka
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the analysis of firm entry LOGITEX on the Czech market. The theoretical part is based on the knowledge gained from literature and describes the possibilities and forms of entry. Prepares various methods of analysis forming the baseline criteria for the practical part. In the practical part focuses on the performance of the company and the product itself analyzes the external and internal environment, using PEST, Porter and SWOT analysis. Evaluating these findings will be the basis for determining the final pro-posals and recommendations.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30370
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
hiclová_2014_dp.pdf 3.509Mb PDF View/Open
hiclová_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
hiclová_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account