Analýza marketingové komunikace ve firmě EverLift, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingové komunikace ve firmě EverLift, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Paloušková, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:43Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:43Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30866
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy EverLift, s.r.o. Teo-retická část práce zahrnuje poznatky z analýzy jak marketingového mixu, tak komunikač-ního mixu. V praktické části je představena firma EverLift, s.r.o., ve které byla samotná analýza provedena. Cílem práce bylo zjistit, zda firma využívá marketingovou komunikaci efektivně a jak by ji mohla vylepšit. Na základě zjištěných informací jsou uvedena doporu-čení, která jsou následně podrobena nákladové a rizikové analýze.
dc.format 60 s. (89 880 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject direct marketing cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject reklama cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communication en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject sales promotion en
dc.subject direct marketing en
dc.subject sponsoring en
dc.subject advertisement en
dc.title Analýza marketingové komunikace ve firmě EverLift, s.r.o.
dc.title.alternative Analysis of Marketing Communication in the Company Everlift s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubík, Josef
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis analyses marketing communication of the firm EverLift, s.r.o. The theoretical part includes findings from an analysis of the marketing mix and of the com-munication mix. Practical part introduces the company EverLift, s.r.o., in which the re-search was carried out. The aim of the thesis was to determine whether the company uses the marketing communication efficiently and how it could be improved. Based on the data collected, the paper concludes with some recommendations, which are subjected to a cost and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30423
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
paloušková_2014_dp.pdf 2.165Mb PDF View/Open
paloušková_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
paloušková_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account