Syntéza a supramolekulární vlastnosti adamantylovaných 3,3´-bibenzimidazolů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Syntéza a supramolekulární vlastnosti adamantylovaných 3,3´-bibenzimidazolů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vícha, Robert
dc.contributor.author Ovsíková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:44Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:44Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30868
dc.description.abstract Předmětem výzkumu byla příprava a studium supramolekulárních vlastností ligandů na bázi 1-adamantylem substituované 3,3´-bis(benzimidazoliové) soli s CB[7] a cyklodextriny (CD). Cílem práce bylo stanovení termodynamických parametrů komplexační reakce a určení geometrie vznikajících komplexů. Pro stanovení termodynamických parametrů a asociačních konstant komplexačních reakcí byla použita izotermální titrační kalorimetrie ITC. Bylo zjištěno, že 1,1´-bis(1-adamantylmethyl)-6,6´-dimethyl-3,3´-bis(benzimidazolium) dijodid tvoří s -CD komplex v poměru 1:1,40 s vazebnou konstantou 3,49 × 104 M1, což lze interpretovat jako částečné obsazení všech vazebných míst pro CD, tedy směs komplexů 1:1 a 1:2. S CB[7] tvoří tato sůl komplex v poměru 1:2 a vazebná konstanta je 2,45 × 1011 M1.
dc.format 55 s. (54 839 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bibenzimidazol cs
dc.subject cyklodextrin cs
dc.subject cucurbit[n]uril cs
dc.subject host-hostitel systém cs
dc.subject ITC cs
dc.subject dibenzimidazole en
dc.subject cyclodextrine en
dc.subject cucurbit[n]urile en
dc.subject host-guest systems en
dc.subject ITC en
dc.title Syntéza a supramolekulární vlastnosti adamantylovaných 3,3´-bibenzimidazolů
dc.title.alternative Synthesis and Supramolecular Properties of Adamantylated 3,3'-bibenzimidazoles
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kimmel, Roman
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The subject of this research was preparation and study of supramolecular host-guest complexes of ligands based on 1-adamantane-substituted bisbenzimidazolium salts with cucurbit[7]uril (CB[7]) and -cyclodextrin (-CD). This work is aimed at determination of thermodynamic parameters of complexation reactions and at examination of geometry of formed complexes. The isothermal titration calorimetry was used for determination of thermodynamic parameters and association constants of complexation reactions. It was revealed that 1,1´-bis(1-adamantylmethyl)-6,6´-dimethyl-3,3´-bis(benzimidazolium) diiodide and -CD form a mixture of 1:1 and 2:1 host-guest complex with the individual association constant of 3.49 × 104 M1. CB[7] and 1,1´-bis(1-adamantylmethyl)-6,6´-dimethyl-3,3´-bis(benzimidazolium) diiodide form 1:1 host-guest complex with association constant of 2.45 × 1011 M1.
dc.description.department Ústav chemie
dc.thesis.degree-discipline Chemie potravin a bioaktivních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Food Chemistry and Chemistry of Bioactive Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 30435
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-19


Files in this item

Files Size Format View
ovsíková_2014_dp.pdf 1.847Mb PDF View/Open
ovsíková_2014_vp.doc 98.5Kb Microsoft Word View/Open
ovsíková_2014_op.pdf 197.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account