Konstrukce poloautomatické vysokorychlostní vrtačky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukce poloautomatické vysokorychlostní vrtačky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Volek, František
dc.contributor.author Sasin, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:44Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:44Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30869
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je navrhnout a zkonstruovat jednoúčelové vrtací zařízení pro vrtání díry definovaného tvaru a přesnosti. Teoretická část práce je souhrnně věnována technologiím v různých oblastech vrtání, požadavkům na jednotlivá vrtací zařízení včetně jejich konstrukce a nejvhodnějšího použití. Jsou zde specifikovány principy tvoření a odvádění třísek, materiálové vlastnosti nástrojů i obrobků. Praktická část se zabývá návrhem a konstrukcí vrtacího zařízení dle specifických požadavků výrobního oddělení, doplněnou potřebnými výpočty, porovnáním výhod a nevýhod s běžně dostupnými vrtacími stroji
dc.format 99 s. (82044 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vrtání cs
dc.subject vrtačka cs
dc.subject vrták cs
dc.subject pneumatický obvod cs
dc.subject pneumatický válec cs
dc.subject pneumatický rozvaděč cs
dc.subject drilling en
dc.subject drilling-machine en
dc.subject drill en
dc.subject pneumatic circuit en
dc.subject pneumatic cylinder en
dc.subject pneumatic switchboard en
dc.title Konstrukce poloautomatické vysokorychlostní vrtačky
dc.title.alternative Construction of Semi-Automatic High-Speed Drill
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sámek, David
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated Objective this bachelor thesis is design and construction single-purpose drill devices for drilling hole of determinated shape and accuracy. The theoretical part is devoted to collectively technologies in various fields of drilling, drilling requirements for individual facilities, including the construction and best use. There are specified principles of formation and sliver flow, material properties of tools and workpieces. The practical part deals with the design and construction of drilling equipment according to specific requirements of the production department, accompanied by the necessary calculations, comparing the advantages and disadvantages with commercially available drilling machine
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 30451
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-19


Files in this item

Files Size Format View
sasin_2014_dp.pdf 91.41Mb PDF View/Open
sasin_2014_vp.pdf 110.7Kb PDF View/Open
sasin_2014_op.pdf 157.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account