Management kvality ve firmě Automotive Lighting Jihlava se zaměřením na recyklační procesy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Management kvality ve firmě Automotive Lighting Jihlava se zaměřením na recyklační procesy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Vacek, Matěj
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:50Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:50Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30882
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analyzovat nakládání s odpady společnosti Automotive-Lighting Jihlava, s. r. o. a na základě výsledků analýzy navrhnout vhodná opatření pro jeho zefektivnění. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, přičemž teoretická část vytváří vhodné předpoklady pro tu praktickou. Teoretická část práce obsahuje literární rešerši se zaměřením na řízení kvality a faktory ovlivňující její efektivitu s cílem optimalizace pomocí nástrojů ISO, KAIZEN, World Class Manufaturing a metody Just in time. Úvod praktické části je zaměřen na charakteristiku společnosti a její výrobkové portfolio. Následuje analýza současného stavu řízení kvality s důrazem na využívání metody KAIZEN. Závěr bakalářské práce je věnován nakládání s odpady a návrhu investice pro zvýšení efektivity při jejich dalším zpracování.
dc.format 66 s. (12 916 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Systém Managementu kvality cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject výrobkové portfolio cs
dc.subject KAIZEN cs
dc.subject 5R cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject investice cs
dc.subject zpracování odpadu cs
dc.subject ISO cs
dc.subject Just in time cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject Quality Management Systém en
dc.subject lean production en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject product portfolio en
dc.subject KAIZEN en
dc.subject 5R en
dc.subject wastes en
dc.subject investment en
dc.subject wasteprocessing en
dc.subject ISO en
dc.subject Just in time en
dc.subject quality en
dc.title Management kvality ve firmě Automotive Lighting Jihlava se zaměřením na recyklační procesy
dc.title.alternative Quality Management in company Automotive Lighting Jihlava with a focus on recycling processes
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Popelková, Markéta
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to analyze the waste management of Automotive Lighting Jihlava, Ltd. and based on the results of the analysis suggest appropriate measures to make it more effective. The work is divided into theoretical and practical, the theoretical part of creating appropriate conditions for the practical. The theoretical part of the thesis contains literature reciew focusing on quality management and factors effecting its efficiency to optimization the tools ISO, KAIZEN, World Class Manufacturing and methods Just in time. Introduction of the practical part is focused on characteristic of the company and its product portfolio. The following part is ananalysis of the current state of quality management with anemphasis on the use KAIZEN. The conclu-sion of the work is dedicated to waste management and investment proposals for increa-sing the efficiency of the further processing.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30546
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-15


Files in this item

Files Size Format View
vacek_2014_dp.pdf 1.953Mb PDF View/Open
vacek_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
vacek_2014_op.pdf 643.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account