Aplikace legislativních nástrojů při řízení firmy Jana Večerková - VEST

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace legislativních nástrojů při řízení firmy Jana Večerková - VEST

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Mravec, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:51Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:51Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30886
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o aplikaci legislativních nástrojů a vnitřních norem ve výrobním podniku v potravinářství. Věnuje se zejména novinkám v zákoně o obchodních korporacích, odvětvovým standardům, jako International food standard, Hazard Analysis Critical Control Points, a Total Quality Management. V praktické části se práce zabývá zhod-nocením aplikace norem v daném podniku a snaží se navrhnout možnosti ke zlepšení.
dc.format 53 s. (84 503 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Občanský zákoník cs
dc.subject Zákon o obchodních korporacích cs
dc.subject International food standard cs
dc.subject Hazard Analysis Critical Control Points cs
dc.subject Total Quality Management cs
dc.subject ISO cs
dc.subject Civil Code en
dc.subject The Law of Business Corporations en
dc.subject International food standard en
dc.subject Hazard Ana-lysis Critical Control Points en
dc.subject Total Quality Management en
dc.subject ISO en
dc.title Aplikace legislativních nástrojů při řízení firmy Jana Večerková - VEST
dc.title.alternative Aplication of Legislative Instruments in the Management of the Company Jana Večerková - VEST
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macurová, Lucie
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis talks about the application of legislation and internal standards in a manufactu-ring company in the food industry. It mainly concentrates on innovations in the law of business corporations, industry standards, such as International Food Standard, Hazard Analysis Critical Control Points, and Total Quality Management. In the practical part of the thesis deals with appreciation a rating of application of the standards in the enterprise and seeks to propose options for improvement.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30565
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
mravec_2014_dp.pdf 1.626Mb PDF View/Open
mravec_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
mravec_2014_op.pdf 114.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account