Analýza efektivnosti využití primárních materiálů v průmyslové výrobě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza efektivnosti využití primárních materiálů v průmyslové výrobě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Dřevikovský, Jiří
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:52Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:52Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30888
dc.description.abstract Název práce je Analýza efektivnosti využití primárního materiálu v průmyslové výrobě. Tématem bakalářské práce je analýza toku primárního materiálu a jeho efektivního využívání ve všech klíčových bodech zpracovatelského procesu ve společnosti Irisa. Teoretická část je zpracována jako literární rešerše se zaměřením na hodnocení výkonnosti a konkurenceschopnosti procesu zpracování materiálu a jeho porovnání s teorií. V praktické části je věnována pozornost představení společnosti a technologickému portfoliu. Následuje popis nejpoužívanější technologie, vstřikování plastů. Analýza kritických míst procesu a zhodnocení vstupního stavu procesu. V další části následují návrhy změn a to v několika úrovních. V první úrovní jde o úpravu technologických předpisů za účelem snížení výmětu při výrobě. V dalších úrovních pak o efektivní nakládání s neshodným výrobkem, potažmo technologickým odpadem. Předností této práce je, že projekt je reálný a v současné době realizovaný.
dc.format 77 s. (101 162 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analýza cs
dc.subject Variabilní náklady cs
dc.subject Přímé náklady cs
dc.subject Řízení nákladů cs
dc.subject Primární materiál cs
dc.subject Analysis en
dc.subject Variable cost en
dc.subject Direct cost en
dc.subject Cost management en
dc.subject Primary raw material en
dc.title Analýza efektivnosti využití primárních materiálů v průmyslové výrobě
dc.title.alternative The Analysis of Efficiency Utilization of Primary Materials in Industrial Manufacturing
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bobák, Roman
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated A subject of this bachelor thesis is The analysis of Efficiency Utilization of primary Materials in Industrial Manufacturing. The aim of the thesis is to analyse the raw material flow and its effective use in key areas of manufacturing process in company Irisa. The theoretical part is worked out as a literature review with focus on evaluation of the material consumption/usage performance as well as competitiveness and its comparison with theory. The practical part is dedicated to presentation of the company and its technology portfolio. Further on most common technology, injection moulding, is described in detail. Evaluation of initial/current state and analyse of the bottlenecks in the process follows. Based on this suggestion of improvement actions is described in several levels. In the first level the adjustment of technology program is assessed in order to decrease changes in production. In other levels the effective management of non-confirmed product is focused on, therefore we talk about scrap or waste management. The advantage of this thesis is that the project is real and is currently being implemented.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30574
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-15


Files in this item

Files Size Format View
dřevikovský_2014_dp.pdf 2.718Mb PDF View/Open
dřevikovský_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
dřevikovský_2014_op.doc 5.063Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account