Laboratorní analýza svrchně kvašeného piva

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Laboratorní analýza svrchně kvašeného piva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Najmanová, Helena
dc.contributor.author Wolfová, Marcela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:54Z
dc.date.issued 2014-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30896
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá laboratorní analýzou svrchně kvašeného piva. Byla vypra-cována literární rešerše popisující technologický proces výroby svrchně kvašeného piva a mikrobiologii výroby svrchně kvašeného piva. Následuje popis provozních a laboratorních kontrol v jednotlivých fázích výroby svrchně kvašeného piva včetně popisu základních metod používaných při stanovování nejdůležitějších analytických hodnot při výrobě piva. V experimentální části byly v analyzátoru analyzovány vzorky svrchně kvašeného piva typu Wit a následně byl u těchto vzorků stanoven obsah hořkých látek.
dc.format 61 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject technologie výroby piva cs
dc.subject svrchně kvašené pivo cs
dc.subject mikrobiologie cs
dc.subject analyzátor cs
dc.subject hořké látky cs
dc.subject technology of brewing en
dc.subject top-fermented beer en
dc.subject mikrobiology en
dc.subject analyse en
dc.subject bittersubstance en
dc.title Laboratorní analýza svrchně kvašeného piva
dc.title.alternative Laboratory Analysis of Top-fermented Beer
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Burešová, Iva
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis deals with a laboratory analysis of top-fermented beer. The technological pro-cess of brewing and microbiology of brewing top-fermented beer were described. Then a description of operation and laboratory controls in separate phases of the production of top-fermented beer follows together with a descriptin of primary methods used in determinati-on of the most important analytical values in brewing. In the experimental part samples of top-fermented beer of the Wit type were analyzed in an analyser followed by a determination of the contens of bitter substances in the samples.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 30715
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
wolfová_2014_dp.pdf 3.405Mb PDF View/Open
wolfová_2014_vp.doc 96Kb Microsoft Word View/Open
wolfová_2014_op.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account