Nástroje pro migraci provozních dat

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nástroje pro migraci provozních dat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhavý, Petr
dc.contributor.author Závodský, Jiří
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:21:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:21:01Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30909
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem technologie importu terénních dat národní inventarizace lesů. V teoretické části je vymezen pojem datového skladu a jsou popsány ETL procesy, které slouží k periodické migraci dat. Práce popisuje čtyři vybrané ETL nástroje - softwarové aplikace Clover, Apatar, Scriptella a SQL Workbench/J. Použití těchto ETL nástrojů je demonstrováno na příkladech importů a exportů dat. Praktickým výstupem diplomové práce je softwarová aplikace umožňující načtení dat ze zdrojových projektů (soubory MS Access) a jejich uložení do zvolených datových tabulek systému PostgreSQL.
dc.format 91
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Datový sklad cs
dc.subject import a export dat cs
dc.subject ETL proces cs
dc.subject ETL nástroj cs
dc.subject kvalita dat cs
dc.subject databázový systém PostgreSQL cs
dc.subject inventarizace lesů cs
dc.subject Data warehouse en
dc.subject data import and export en
dc.subject ETL process en
dc.subject ETL tool en
dc.subject data quality en
dc.subject PostgreSQL database system en
dc.subject forest inventory en
dc.title Nástroje pro migraci provozních dat
dc.title.alternative Operational Data Migration Tools
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dařena, František
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the design of the technology which is used to import field data originated within the Czech national forest inventory. Concepts of data warehouses and ETL processes serving to periodic data migration are described in theoretical part of the thesis. For demonstration purposes, four ETL tools - software applications Clover, Apatar, Scriptella and SQL Workbench/J, have been applied to import and export example data. A practical outcome of the thesis is a software application that allows loading data from source measurement projects (MS Access files) and storing them into selected data tables in the target PostgreSQL database.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 31313
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-19


Files in this item

Files Size Format View
závodský_2014_dp.zip 27.79Mb Unknown View/Open
závodský_2014_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
závodský_2014_op.doc 258Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account