Projekt inovace produktového portfolia firmy Profima Effective, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt inovace produktového portfolia firmy Profima Effective, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Lukáč, David
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:21:02Z
dc.date.available 2015-03-08T21:21:02Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30913
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na inovaci portfolia společnosti Profima Effective, s.r.o. Cílem práce je zavést ve firmě inovovanou službu tak, aby posílila konkurenční pozici firmy na trhu s firemním vzděláváním. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy související s firemním vzděláváním a analýzy, které jsou použity v praktické části práce. Praktická část poté zahrnuje charakteristiku společnosti, její marketingový mix, konkurenci a situační analýzu. V závěrečné části práce je popsán projekt zavedení nové formy vzdělávání, e-learningu, kritická cesta projektu, jeho náklady a rizika.
dc.format 108
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject firemní vzdělávání cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject inovace portfolia cs
dc.subject e-learning cs
dc.subject company training en
dc.subject situational analysis en
dc.subject marketing mix en
dc.subject portfolio innovation en
dc.subject e-leraning en
dc.title Projekt inovace produktového portfolia firmy Profima Effective, s.r.o.
dc.title.alternative Project of Portfolio Innovation in Profima Effective, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slinták, Karel
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This master thesis is focused on the Project of Portfolio Innovation in Profima Effective, s.r.o. Goal of this thesis is to implement an innovated service that would improve the com-petitive position of the company on the company training market. In the theoretical part are explained terms connected with company training and analyses that are used in the practi-cal part. The practical part then offers company characteristics, its marketing mix, compe-tition and situational analysis. At the end of the thesis is described the project of implemen-ting new form of company training, e-learning, critical path of the project, its costs and risks.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33949
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
lukáč_2014_dp.pdf 4.519Mb PDF View/Open
lukáč_2014_vp.pdf 41.16Kb PDF View/Open
lukáč_2014_op.pdf 42.65Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account