Konstrukce volantu včetně nástroje pro jeho výro-bu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukce volantu včetně nástroje pro jeho výro-bu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staněk, Michal
dc.contributor.author Ondřej, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:21:10Z
dc.date.available 2015-03-08T21:21:10Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30926
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je konstrukční návrh formy a dílu použitého v sestavě dětského vozidla. Jedná se o volant, který je součástí řídícího mechanismu. Konstrukce dílu i formy je řešena pro vstřikování za pomocí asistence plynu, aby bylo dosaženo snížení hmotnosti a úspory materiálu při zachování plné funkčnosti a bezpečnosti dílu. Forma pro výrobu dílu je navržena pro použití technologie vstřikování GIT. V teoretické části jsou popsány polymery, zejména termoplasty. Je zde popsána metoda vstřikování plastů a s ní související výrobní prostředky, jako jsou formy a stroje. Závěr teoretické části je zaměřen na technologii dutých výrobků, především vstřikováním za asistence plynu. Praktická část je zaměřena na konstrukci dílu a požadavků na díl, které se týkají funkce výrobku. Z možných způsobů řešení byla vybrána ta varianta, která by měla snížit případný výskyt problémů v sériové výrobě. V dalších kapitolách praktické části je popis konstrukce formy a její ově-ření pomocí analýzy toku polymeru a vytvoření dutiny plynem.
dc.format 89
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject termoplasty cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject asistované vstřikování pomocí plynu cs
dc.subject thermoplastics en
dc.subject injection molding en
dc.subject injection molds en
dc.subject assisted gas injection molding en
dc.title Konstrukce volantu včetně nástroje pro jeho výro-bu
dc.title.alternative Design of Steering Wheel and Mold for its Production
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ovsík, Martin
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The topic of the thesis is design this part used in the assembly of the children's vehi-cle. This is the steering wheel, which is part of the control mechanism. The construction of the part and the mold is designed for injection molding using a gas assisted to achieve weight reduction and material savings of required full functionality and safety this part. The part is designed for injection molding GIT. The theoretical part describes, especially thermoplastics polymers, especially thermoplastics, there is provided a method of injection molding and related manufacturing equipment, such as molds and machines. Conclusion the theoretical part focuses on the technology of products with hollow, mainly gas injection for assistance. The practical part is focused on the design of part, the requirements of the part relating to the function of the product. Possible solution was chosen as optimization reduces the possible problems in serial production. In next chapters of practical part is a description of mold design and its verification by analyzing the flow of the polymer and assisted gas injection molding.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 24381
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-12


Files in this item

Files Size Format View
ondřej_2014_dp.pdf 4.615Mb PDF View/Open
ondřej_2014_vp.pdf 156.6Kb PDF View/Open
ondřej_2014_op.pdf 175.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account