Strategie rozvoje města Dubnica nad Váhom v oblasti životního prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie rozvoje města Dubnica nad Váhom v oblasti životního prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schneider, Jaromír
dc.contributor.author Poruban, Libor
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:08:46Z
dc.date.available 2010-07-14T21:08:46Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3093
dc.description.abstract Cieľom diplomovej práce je vytvorenie projektu, ktorý bude vychádzať z navrhovanej stratégie v oblasti životného prostredia v meste Dubnica nad Váhom. V projektovej časti budem prezentovať nový prístup nakladania s odpadmi za účelom zlepšenia efektivity a využitia odpadov pre stály rozvoj mesta vo sfére životného prostredia. V diplomovej práci som sa snažil zdôrazniť hlavne prínosy a dôvody, ktoré sledujem zavedením tohto projektu. Som presvedčený o tom, že navrhovaný projekt bude prospešný pre naše mesto, občanov a prinesie nám veľa environmentálnych zlepšení a ekonomický zisk. cs
dc.format 81 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 2194418 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Mestský marketing cs
dc.subject stratégia cs
dc.subject verejná správa cs
dc.subject rozvoj mesta cs
dc.subject životné prostre-die cs
dc.subject využitie odpadov cs
dc.subject Town marketing en
dc.subject strategy en
dc.subject public administration en
dc.subject town development en
dc.subject environment en
dc.subject waste utilization en
dc.title Strategie rozvoje města Dubnica nad Váhom v oblasti životního prostředí cs
dc.title.alternative Strategy of town development in the sphere of environment in Dubnica nad Váhom en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kučík, Miroslav
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated The objective of the diploma work is to create a project which will issue from strategy of environment in Dubnica nad Váhom. In the project I will present a new approach to ma-nipulating with wastes for the purpose of improving efficiency and waste utilization for permanent town development in the sphere of environment. In the diploma work I mainly tried to emphasize benefits and reasons I was folloving with this project. I am sure that sug-gested project will be useful for our town, citizens and will bring us environment improve-ments and economic profit. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3974
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
poruban_2007_dp.pdfBlocked 2.092Mb PDF View/Open
poruban_2007_vp.doc 856.5Kb Microsoft Word View/Open
poruban_2007_op.doc 751.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account