Komunikační plán společnosti Železářství Gurský

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační plán společnosti Železářství Gurský

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gurský, Pavel
dc.contributor.author Krejčí, Lucie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:25:55Z
dc.date.available 2015-07-24T12:25:55Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30979
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na zlepšení komunikace se zákazníky ve firmě železářství Gurský. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je čtenář seznámen s problematikou, týkající se marketingového mixu a marketingové komunikace. Dále je práce zaměřena na situační analýzu, SWOT analýzu a komunikační mix. Část praktická zahrnuje charakteristiku společnosti a jsou zde charakterizovány současné komunikační aktivity firmy, dále jsou v této části provedeny příslušné analýzy. Hlavní podstatou praktické části je návrh nového komunikačního plánu, který zahrnuje určení cílových skupin a cílů komunikace, popis komunikačních aktivit, časový harmonogram a rozpočet. V závěru najdeme návrhy, jak měřit efektivitu tohoto plánu.
dc.format 61 s.
dc.format.extent 1980427
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communications plan en
dc.subject communications mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Komunikační plán společnosti Železářství Gurský
dc.title.alternative The Communication Plan of Železářství Gursky Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on improving customer communications in the company Gurský, hardware store. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part is dealing with the issues relating to the marketing mix and marketing communications. Further, the work is focused on the situational analysis, SWOT analysis and communications mix. The practical part includes characteristics of the company and its communications activities. There are analyses related to this topic included in this part. The main purpose of the practical part is to design a new communications plan, which includes identifying target groups and communications objectives, description of the communications activities, timetable and budget. In the conclusion, we can find suggestions for measuring the efficiency of the plan.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 40968
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
krejčí_2015_dp.pdf 1.888Mb PDF View/Open None
krejčí_2015_op.pdf 740.4Kb PDF View/Open None
krejčí_2015_vp.pdf 621.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account