Návrh marketingového mixu nového výrobku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh marketingového mixu nového výrobku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Strakošová, Eva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:25:57Z
dc.date.available 2015-07-24T12:25:57Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30983
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována problematice zavedení nového produktu na trh, a to konkrétně produktu sprchové hlavice, která je ergonomicky provedena, nasazuje se na ruku a tím umožňuje tok vody z dlaně. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny poznatky z oblasti zavedení nového výrobku na trh, marketingového mixu a STP modelu. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány na konkrétní výrobek - sprchovou hlavici. Požadovaným výstupem práce je vhodné nastavení marketingového mixu a identifikace cílových skupin.
dc.format 67. s (86 839 znaků)
dc.format.extent 2601824
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vývoj nového výrobku cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject STP model cs
dc.subject segmentace cs
dc.subject targeting cs
dc.subject positioning cs
dc.subject New Product Development en
dc.subject Marketing Mix en
dc.subject STP model en
dc.subject Segmentation en
dc.subject Targeting en
dc.subject Positioning en
dc.title Návrh marketingového mixu nového výrobku
dc.title.alternative Marketing Mix Proposal of a New Product
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated This thesis push ahead the launch of a new product on the market, namely the product of the shower head, which is ergonomic design puts on hand and allowing the flow of water from the palm. The work is divided into two parts, a theoretical and a practical part. In the theoretical part are defined knowledge of the introduction of a new product on the market, marketing mix and STP model. In the practical part, these findings are applied to a specific product - the showerhead. The desired outcome of this work is the appropriate marketing mix and identification of target groups.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 40978
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
strakošová_2015_dp.pdf 2.481Mb PDF View/Open None
strakošová_2015_op.pdf 593.3Kb PDF View/Open None
strakošová_2015_vp.pdf 627.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account