Komunikační plán událostí pořádaných v areálu Ruční papírny Velké Losiny a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační plán událostí pořádaných v areálu Ruční papírny Velké Losiny a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávrová, Michaela
dc.contributor.author Fricová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:25:59Z
dc.date.available 2015-07-24T12:25:59Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30988
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bude navrhnout komunikační plán událostí pořádaných v areálu Ruční papírny Velké Losiny a.s. pro rok 2016. Práce bude rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část bude vysvětlovat základní pojmy související s marketingovou komunikací, které budou použity v praktické části. Praktická část bude tvořena profilem společnosti, kde bude blíže specifikována organizační struktura, sortiment a poskytované služby a také zde budou popsány události pořádané v Ruční papírně. Následně budou zpracovány analýzy nezbytné pro zjištění současné situace, ve které se papírna nachází. To bude společně s dotazníkem tvořit stěžejní body pro zpracování návrhu komunikačního plánu. Tento návrh bude zahrnovat stanovení cílů, cílových skupin, jednotlivé komunikační prostředky, finanční rozpočet a časový harmonogram. V závěru budou definovány jednotlivé návrhy na měření efektivity použitých komunikačních nástrojů.
dc.format 62 s. (85 000 znaků)
dc.format.extent 3180324
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject communication plan en
dc.subject communication mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Komunikační plán událostí pořádaných v areálu Ruční papírny Velké Losiny a.s.
dc.title.alternative Communication Plan of the Events Organized in the Area of Handmade Paper Mill Velké Losiny plc
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to create a communication plan of the events organized in the area of the handmade paper mill Velké Losiny plc. for the year 2016. The thesis will be divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part will explain the basic terms related to marketing communications, which will be used in the practical part. The practical part will be formed by the company profile, where the organizational structure will be further specified. Also the specification of the product range and services, as well as the events organized there will be described in the thesis. Subsequently, analysis necessary for findings of the current situation in the paper mill will be worked out. It will create, together with a questionnaire, crucial points for the processing of a communication plan. This proposal will include setting goals, target groups, particular communication tools, budget and timetable. To conclude with, there will be defined a particular proposal for measuring the effectiveness of the communication tools.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 40992
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
fricová_2015_dp.pdf 3.032Mb PDF View/Open None
fricová_2015_op.pdf 691.1Kb PDF View/Open None
fricová_2015_vp.pdf 599.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account