Komunikační plán hotelu Adamantino, a.s. zaměřený na vybrané cílové skupiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační plán hotelu Adamantino, a.s. zaměřený na vybrané cílové skupiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tvarůžková, Jana
dc.contributor.author Grmanová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:25:59Z
dc.date.available 2015-07-24T12:25:59Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30989
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá, vytvořením vyhovujícího komunikačního plánu pro hotel Adamantino. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na oblast teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části je objasnění teoretických pojmů, kde je každá jednotlivá část komunikačního mixu detailně rozebrána. Práce vysvětluje dílčí náležitosti komunikačního plánu. Praktická část této práce je nejprve věnována základní charakteristice hotelu a jeho organizační struktuře. Dále je vymezena cílová skupina a také zhodnoceny současné a plánované aktivity hotelu. V praktické části této práce je obsažena analýza mezoprostředí konkurence a také SWOT analýza. Hlavním cílem práce je navržení konkrétního komunikačního plánu a jeho realizace v uvedeném hotelu.
dc.format 69 s. (109 560 znaků)
dc.format.extent 1667224
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject communication plan en
dc.subject communication mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject target group en
dc.title Komunikační plán hotelu Adamantino, a.s. zaměřený na vybrané cílové skupiny
dc.title.alternative Communication Plan of the Adamantino Hotel, plc. focused on Selected Target Groups
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the creation of a satisfactory communication plan for hotel Adamantino. The work is divided into two parts, namely the theoretical part and the practical part. The theoretical part explains the theoretical concepts where especially the component parts of the communication mix are analysed in detail. This work also describes the different components of the communication plan. The practical part examines the basic characteristics of the hotel and its organizational structure. There are also identified the target groups and evaluated the current and planned activities of the hotel. The practical part also includes the analysis of the Meso environment and the SWOT analysis. The main objective of my bachelor thesis is to suggest specific communication plan and its implementation in the hotel.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 40993
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
grmanová_2015_dp.pdf 1.589Mb PDF View/Open None
grmanová_2015_op.pdf 660.7Kb PDF View/Open None
grmanová_2015_vp.pdf 876.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account