Komunikační plán fitness studia Vibrogym

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační plán fitness studia Vibrogym

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prusenovský, Martin
dc.contributor.author Hrabálková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:00Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:00Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30991
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je navržení a vypracování komunikačního plánu pro fitness studio Vibrogym se zaměřením na nově plánované rozšíření služeb ke konci roku 2015. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů jako marketingová komunikace a její proces, integrovaná marketingová komunikace, analýza konkurence, PEST a SWOT analýza, komunikační plán a jeho jednotlivé části. Praktická část je soustředěna na aplikaci teoretických poznatků do praxe. Součástí je popis činností studia a nabídka jeho služeb. Poté je provedena potřebná analýza obsahující srovnání konkurence, PEST analýzu, definici cílových zákazníků, popis použitých marketingových nástrojů a SWOT analýzu. Následně je zpracován konkrétní komunikační plán.
dc.format 75
dc.format.extent 1554772
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Komunikační plán cs
dc.subject cílové skupiny cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject analýza cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject Comunnication plan en
dc.subject target groups en
dc.subject competition en
dc.subject analysis en
dc.subject communication mix en
dc.title Komunikační plán fitness studia Vibrogym
dc.title.alternative The Communication Plan of Fitness Studio Vibrogym
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2015-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to suggest and create a communication plan for fitness studio Vibrogym, which is focused on its newly planned expansion of services at the end of year 2015. The theoretical part deals with the explanation of terms such as marketing communication and its process, integrated marketing communication, competitor analysis, PEST and SWOT analysis, communication plan and its individual parts. Practical part is concetrated on the application of theoretical knowledge into practice. Also included is a description of activities and service which its offer. Afterwards, the necessary analysis is performed, that includes compared competition, PEST analysis, definition of target customers, a description of used marketing tools and SWOT analysis. Subsequently is made the specific communication plan.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 40995
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
hrabálková_2015_dp.pdf 1.482Mb PDF View/Open None
hrabálková_2015_op.pdf 692.0Kb PDF View/Open None
hrabálková_2015_vp.pdf 618.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account