Analýza portfolia vybraných produktů firmy Emil Olivík - Heřma

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza portfolia vybraných produktů firmy Emil Olivík - Heřma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olivíková, Eva
dc.contributor.author Kotykova, Stella
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:00Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:00Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30993
dc.description.abstract Bakalářská práce bude zaměřená na analýzu portfolia vybraných produktů firmy Emil Olivík - Heřma. Tato bakalářská práce obsahuje dvě části. První část je teoretická, kde vhodnou literaturou bude vysvětlen pojem marketing, produkt a další potřebné poznatky ke zpracování praktické části. V praktické části bude zpracovaná analýza prodejných a neprodejných vybraných výrobků. Použitím matice GE bude zhodnocené postavení dodavatelů pro prodejnu. Pro analýzu konkurenčního prostředí bude použitá SWOT analýza. Doporučení a návrhy vyplynou z výsledků analýz.
dc.format 56 s.
dc.format.extent 1188933
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject produkt cs
dc.subject analýza portfolia cs
dc.subject matice GE cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing en
dc.subject product en
dc.subject portfolio analysis en
dc.subject GE model en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza portfolia vybraných produktů firmy Emil Olivík - Heřma
dc.title.alternative The Portfolio Analysis of Emil Olivík - Heřma Company Selected Products
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on portfolio analysis of selected products by Emil Olivík Heřma Company. The bachelor thesis consists two parts. The first part is theoretical where by appropriate literature is explain terms as marketing, product and other necessary knowledges which are important for a practical part. In the practical part is made analysis of salable and unsalable selected products. By using GE matrix is evaluated a position of suppliers for the store. For the analysis of the competitive environment is used SWOT analysis. Recommendations and suggestions arising from the analysis results.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 40997
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
kotykova_2015_dp.pdf 1.133Mb PDF View/Open None
kotykova_2015_op.pdf 764.9Kb PDF View/Open None
kotykova_2015_vp.pdf 622.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account