Komunikační plán pro nové produkty VITAR s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační plán pro nové produkty VITAR s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pethö, Jitka
dc.contributor.author Krhánek, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:01Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:01Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30994
dc.description.abstract Obsahem bakalářské práce je vytvoření komunikačního plánu firmy VITAR s.r.o. pro komunikaci s cílovými skupinami na trhu s veterinárními produkty. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí, kdy v teoretické části jsou uvedeny poznatky vztahující se k tématu práce a vysvětleny základní pojmy a náležitosti komunikačního plánu vycházející z odborné literatury. V praktické části je zkoumána firma VITAR s.r.o. jako celek, jsou definovány cílové skupiny, zmapováno mezoprostředí, makroprostředí a vytvořena SWOT analýza. Výstupní informace těchto analýz jsou základem komunikačního plánu, který obsahuje návrh konkrétních komunikačních aktivit a marketingových nástrojů vedoucích ke splnění marketingových cílů. Závěr práce tvoří návrhy na měření efektivity komunikačního plánu a doporučení pro firmu.
dc.format 77 s.
dc.format.extent 1249959
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Komunikace cs
dc.subject marketingové strategie cs
dc.subject veterinární produkty cs
dc.subject cena cs
dc.subject reklama cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject Communication en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject veterinary products en
dc.subject price en
dc.subject advertising en
dc.subject competition en
dc.title Komunikační plán pro nové produkty VITAR s.r.o.
dc.title.alternative The Communication Plan for Vitar s.r.o. New Products
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated The content of the thesis is to create the communication plan for new products of the VITAR, s.r.o. for communicating with the target groups in the market of veterinary products. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part presents findings related to the topic of the thesis, the basic concepts and essentials of the communication plan based on specialized sources. In the practical part, the VITAR, s.r.o. is analyzed as a whole, the target groups are defined, marketing environment is mapped and the SWOT analysis compiled. Output information of these analyzes is the base of the communication plan, which includes proposal of specific communication activities and marketing tools, which should lead to meet the marketing goals. The thesis concludes with suggestions for measuring the effectiveness of the communication plan and recommendations for the company.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 40998
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
krhánek_2015_dp.pdf 1.192Mb PDF View/Open None
krhánek_2015_op.pdf 656.1Kb PDF View/Open None
krhánek_2015_vp.pdf 658.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account