Analýza marketingového mixu společnosti SAMOHÝL MB, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingového mixu společnosti SAMOHÝL MB, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boháčková, Kamila
dc.contributor.author Lanšperková, Adéla
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:01Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:01Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30997
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu společnosti SAMOHÝL MB, a. s. Práce je složena z teoretické a praktické části. V teoretické části jsem shrnula základní poznatky z oblasti marketingu, marketingového mixu a jeho částí. K tomuto zpracování jsem využila dostupných literárních zdrojů. V praktické části jsem zpracovala analýzu marketingového mixu společnosti SAMOHÝL MB, a. s. navazující na jednotlivé nástroje marketingového mixu. Následně jsem vypracovala SWOT analýzu, kde jsem shrnula silné a slabé stránky společnosti a její příležitosti a hrozby. Dále jsem vyhotovila analýzu portfolia pomocí BCG matice. V závěru práce jsem z nashromážděných dat a poznatků navrhla možnosti pro zlepšení marketingové činnosti společnosti SAMOHÝL MB, a. s.
dc.format 110 s. (128 178 znaků)
dc.format.extent 3487911
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject produkt cs
dc.subject cena cs
dc.subject propagace cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject lidé cs
dc.subject materiální prostředí cs
dc.subject služby cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject promotion en
dc.subject distribution en
dc.subject people en
dc.subject material environment en
dc.subject services en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza marketingového mixu společnosti SAMOHÝL MB, a.s.
dc.title.alternative Marketing Mix Analysis of SAMOHÝL MB, a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on analysis of the marketing mix of SAMOHÝL MB, a. s. Thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, there are summarized some basic marketing issues of the field of marketing, marketing mix and its parts. For the theoretical part I used available literature sources. In the practical part I carried out the analysis of marketing mix of SAMOHÝL MB, a. s. following the marketing mix tools. Next, I made SWOT analysis in which strengths, weaknesses, opportunities and threats are summarized. The portfolio analysis for which I used BCG matrix follows. On the basis of the analyses, particular recommendations are proposed in order to improve marketing activities of SAMOHÝL MB, a. s.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41001
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
lanšperková_2015_dp.pdf 3.326Mb PDF View/Open None
lanšperková_2015_op.pdf 707.8Kb PDF View/Open None
lanšperková_2015_vp.pdf 688.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account