Analýza motivačních faktorů a stimulace pracovníků v občanském sdružení IZAP

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza motivačních faktorů a stimulace pracovníků v občanském sdružení IZAP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Osičková, Sylvie
dc.contributor.author Svobodová, Iva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:02Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:02Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30998
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je navrhnout nový systém hodnocení zaměstnanců v občanském sdružení IZAP a rozšířit zaměstnanecké benefity v rámci motivace zaměstnanců. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zaměřena na systémy hodnocení pracovníků, metody hodnocení, systém odměňování a motivaci zaměstnanců. Praktická část práce je věnována představení občanského sdružení IZAP, analýze současného systému hodnocení zaměstnanců a metodám hodnocení. Také je popsán systém odměňování, zaměstnanecká motivace a práce obsahuje i zpracování ankety týkající se pracovní motivace zaměstnanců. Poslední část práce patří návrhu nového systému hodnocení a motivace zaměstnanců IZAP.
dc.format 66 s.
dc.format.extent 1348645
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Systémy hodnocení cs
dc.subject metody hodnocení cs
dc.subject systém odměňování a motivace zaměstnanců cs
dc.subject občanské sdružení cs
dc.subject Evaluation system en
dc.subject evaluation methods en
dc.subject remuneration system and motivation of employees en
dc.subject civic association en
dc.title Analýza motivačních faktorů a stimulace pracovníků v občanském sdružení IZAP
dc.title.alternative Employees Stimulation in Civic Association IZAP
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to propose a new evaluation system of employees in civic associations and extend employee benefits. The thesis is dividend into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the evaluation system of employees, evaluation methods, the system of remuneration and motivation of employees. The practical part is devoted to the presentation of the civic association IZAP, an analysis of the current system and evaluation methods. Also is disclosed a system of remuneration, employee motivation and the thesis includes the processing of surfy related to the job motivation of employees. The last part include designing a new evaluation system and employee motivation in IZAP.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41003
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
svobodová_2015_dp.pdf 1.286Mb PDF View/Open None
svobodová_2015_op.pdf 734.0Kb PDF View/Open None
svobodová_2015_vp.pdf 742.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account