Strategie rozvoje mikroregionu Krnovsko

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Krnovsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Pavelková, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:10:35Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:13Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3099
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o mikroregionu Krnovsko. Cílem bylo nastínit strategii rozvoje mikroregionu Krnovsko. Nejprve je zpracována základní charakteristika mikroregionu. Poté je pomocí socioekonomické analýzy charakterizován současný stav mikroregionu. Ve SWOT analýze jsou definovány silné a slabé stránky a dále příležitosti a ohrožení mikroregionu. Závěrečná část obsahuje možné návrhy řešení rozvoje mikroregionu a katalog s konkrétními projekty. cs
dc.format 71 s., 12 s. příloh. cs
dc.format.extent 515908 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2009
dc.subject Strategický plán cs
dc.subject strategie rozvoje mikroregionu cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject obyvatelstvo cs
dc.subject infrastruktura cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject Strategic plan en
dc.subject Development strategy of microregion en
dc.subject development en
dc.subject population en
dc.subject infrastructure en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject procuration en
dc.subject catalogue project en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Krnovsko cs
dc.title.alternative Development strategy of Krnovsko microregion en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the micro region Krnovsko. The main goal of this thesis isto outline the strategy of micro region Krnovsko development. Firstly, there is a processing of basic characteristic of micro region. Secondly, there is a characteristic of present condition of micro region based on the social-economics analysis. There are defined strengths, weaknesses, opportunities and thread of micro region in SWOT analysis. Final part consists possible suggestions, which solve development of micro region, and catalogue with concrete projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5642
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pavelková_2007_bp.pdfBlocked 503.8Kb PDF View/Open
pavelková_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
pavelková_2007_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account