Analýza potenciálu vstupu firmy TON a.s. na trh Velké Británie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza potenciálu vstupu firmy TON a.s. na trh Velké Británie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juza, Jan
dc.contributor.author Urbancová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:02Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:02Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31000
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaobírá analýzou potenciálu vstupu společnosti TON a.s. na zahraniční trh. Vstup na nové trhy je podmíněn kvalitní a správnou přípravou a samozřejmě je nutné splňovat určité podmínky. Pro úspěšnost je nutné pochopit, že každý trh je individuální a má svá specifika. V teoretické části jsou definovány pojmy, které se vážou ke vstupu na trh a k analýze vnitřního prostředí podniku. V praktické části se nejdříve tato práce zabývá informacemi o společnosti TON a.s., dále je zde analyzován trh Velké Británie a poté je klasifikována konkurence a zákazníci na daném trhu. Díky SWOT analýze je vyhodnocena společnost TON a.s. V druhé půli projektové části je řešena problematika zakládání pobočky. Na základě zjištěných informací je v závěru stanoveno, zda je pro společnost výhodné založit v této zemi pobočku.
dc.format 71 s. (95 710 znaků)
dc.format.extent 2793255
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analýza cs
dc.subject zahraniční trh cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject pobočka cs
dc.subject Analysis en
dc.subject foreign market en
dc.subject competition en
dc.subject branch en
dc.title Analýza potenciálu vstupu firmy TON a.s. na trh Velké Británie
dc.title.alternative Analysis of the Potential Entry of Company TON a.s. on the British Market
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhánová, Jana
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the analysis of the potential entry of the company TON a. s. into the foreign market. Entering new markets is conditioned by quality and proper preparation and of course must meet certain conditions. For success it is important to understand that each market is individual and has its own specifics. The theoretical part defines terms that bind to the entry into the market and to analysis of the internal environment of the company. The practical part of this work firstly deals with the information about the company TON a. s., secondly there is analysed the UK market and then classified competitors and customers in the market. Thanks to SWOT analysis the company TON a. s. is evaluated. In the second half of the project it's dealt with the problem of establishing a branch. Based on the information found is at the end defined, whether it is advantageous for the company to establish a branch in this country.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41005
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
urbancová_2015_dp.pdf 2.663Mb PDF View/Open None
urbancová_2015_op.pdf 638.5Kb PDF View/Open None
urbancová_2015_vp.pdf 571.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account