Posouzení kalkulačního systému ve firmě XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Posouzení kalkulačního systému ve firmě XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kratochvil, Pavel
dc.contributor.author Bahulová, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:04Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:04Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31007
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je provést analýzu nákladů podniku, analýzu nákladů divize plochého těsnění, analýzu stávajícího kalkulačního systému a následně posoudit a navrhnout optimalizaci kalkulačního systému. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy manažerského účetnictví např. náklady, kalkulační techniky, kalkulační vzorce a kalkulační metody. V praktické části je představena firma XY, její celkové náklady a náklady na ploché těsnění, současný kalkulační systém a v závěru bakalářské práce je navržen nový kalkulační vzorec, podrobnější rozčlenění nákladů a návrhy na zvýšení zisku.
dc.format 65 s. (83 496 znaků).
dc.format.extent 1760086
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analýza nákladů cs
dc.subject přímé náklady cs
dc.subject nepřímé náklady cs
dc.subject variabilní náklady cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject kalkulační vzorec cs
dc.subject analýza kalkulačního systému cs
dc.subject Analysis of Costs en
dc.subject Direct Costs en
dc.subject Indirect Costs en
dc.subject Variable Costs en
dc.subject Fixed Costs en
dc.subject Calculation Formula en
dc.subject Analysis of Costing System en
dc.title Posouzení kalkulačního systému ve firmě XY
dc.title.alternative The Assessment of Costing System in the Company XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhánová, Jana
dc.date.accepted 2015-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to analyze the company's costs, cost analysis division of gasket, analysis of existing costing system and then assess and propose optimization costing system. The theoretical part explains the basic concepts of management accounting for example, costs, costing techniques, calculation formulas and calculation methods. In the practical part is described the profile of the firm XY. Its total costs and costs of gasket, gasket current calculation system and in conclusion the thesis propose a new calculation formula and a detailed costs allocation and proposals to increase profit.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41013
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
bahulová_2015_dp.pdf 1.678Mb PDF View/Open None
bahulová_2015_op.pdf 629.7Kb PDF View/Open None
bahulová_2015_vp.pdf 605.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account