Analýza nákladů cateringové společnosti za rok 2014

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza nákladů cateringové společnosti za rok 2014

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vránová, Šárka
dc.contributor.author Bobalík, Radim
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:04Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:04Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31008
dc.description.abstract V bakalářské práci je zpracována analýza nákladů společnosti XY, která se zabývá cateringem. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, se zabývá základními termíny a dalšími pojmy týkající se nákladů a analýzy nákladů. Ve druhé části, praktické, se práce detailněji zaměřuje na náklady společnosti XY. Je zde provedena jejich podrobná analýza se zaměřením na náklady vynaložené na nákup surovin. Cílem této práce je navrhnout taková opatření, která povedou k maximálnímu snížení nákladů a tím k dosažení lepšího výsledku hospodaření do dalších let.
dc.format 59 s. (65 002 znaků)
dc.format.extent 1629633
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náklady cs
dc.subject provozní náklady cs
dc.subject finanční náklady cs
dc.subject materiálové náklady cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject dodavatelé cs
dc.subject costs en
dc.subject operating costs en
dc.subject financial costs en
dc.subject material costs en
dc.subject cost analysis en
dc.subject suppliers en
dc.title Analýza nákladů cateringové společnosti za rok 2014
dc.title.alternative Cost Analysis of the Catering Company in 2014
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated In this thesis,the cost analysis of the catering company XY is processed. The thesis is divided into two parts. In the first part, the theoretical one, the thesis deal with essential terms and other notions related to the costs and the cost analysis. In the second part, the practical one, the thesis is focused on costs of the company XY in more details. The detailed analysis is presented there, with the focus on costs spent on a purchase of material. The aim of this thesis is to suggest the appropriate measures which would lead to ultimate decrease in costs and therefore would achieve a better income in future years.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41014
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
bobalík_2015_dp.pdf 1.554Mb PDF View/Open None
bobalík_2015_op.pdf 727.0Kb PDF View/Open None
bobalík_2015_vp.pdf 772.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account