Analýza výdajů Ústavu technologie potravin FT UTB ve Zlíně za rok 2014

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza výdajů Ústavu technologie potravin FT UTB ve Zlíně za rok 2014

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňka, František
dc.contributor.author Hanáčíková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:05Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:05Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31012
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analýza výdajů Ústavu technologie potravin Fakulty technologické UTB ve Zlíně za rok 2014. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou uvedeny informace o veřejném sektoru, o veřejných financích a o rozpočtu veřejné vysoké školy. V části praktické je zpracován přehled o toku finančních prostředků ústavu dle tzv. hlavní činnosti ústavu, jednotlivých projektů, dle studentů doktorského studijního programu a také přehled o toku ostatních finančních prostředků ústavu. Byla zjištěna výše přímých výdajů vynaložených na výuku jednotlivých studijních předmětů a na základě zjištěných informací byly určeny finanční limity pro jednotlivé studijní předměty.
dc.format 67 s
dc.format.extent 1872156
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject veřejný sektor cs
dc.subject veřejná vysoká škola cs
dc.subject studijní předmět cs
dc.subject Fakulta technologická cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject expenditure en
dc.subject public sector en
dc.subject public high school en
dc.subject subject of study en
dc.subject Faculty of a technology en
dc.title Analýza výdajů Ústavu technologie potravin FT UTB ve Zlíně za rok 2014
dc.title.alternative The Expenditure Analysis of the Department of Food Technology FT UTB in Zlin in 2014
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šedová, Hana
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is an analysis of the expenditure of the Department of Food Technology FT UTB in Zlin in 2014. The bachelor thesis is divided in theoretical and practical sections. Information about the public sector, public finance and information about the budget of public high shool are included in theoretical part. The practical part analyzes the cash flow statement a of the department is worked out according to main activities of the department, individual projects, according to the students of Ph.D. and the cash flow statement of other financial resources of the department. A high of the direct expenditure invested in a teaching of an individual subject of study was found out, and the financial limits for the individual subject of study were defined, on the basis of discovered information.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41018
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
hanáčíková_2015_dp.pdf 1.785Mb PDF View/Open None
hanáčíková_2015_op.pdf 610.9Kb PDF View/Open None
hanáčíková_2015_vp.pdf 644.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account