Posouzení nákladů výrobní divize z hlediska útvarů a výkonů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Posouzení nákladů výrobní divize z hlediska útvarů a výkonů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bělotová, Libuše
dc.contributor.author Hönigová, Kamila
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:06Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:06Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31014
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na náklady a dosavadní kalkulační systém ve výrobní divizi v Dolním Němčí. Teoretická část se zabývá pojetím nákladů a jejich členěním, základními pojmy souvisejícími s kalkulacemi a kalkulačními vzorci. Praktická část je zaměřena na představení firmy BAŤA, akciová společnost a výrobní divize, analýzu nákladů, analýzu současného kalkulačního systému výrobní divize. Dále se v praktické části nachází kalkulace na vybraný výrobek pomocí současného a retrográdního kalkulačního vzorce. V závěru práce jsou zpracované návrhy a doporučení, které můžou být pro výrobní divizi přínosné.
dc.format 76 s. (95 296)
dc.format.extent 4158734
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pojetí nákladů cs
dc.subject členění nákladů cs
dc.subject alokace nákladů cs
dc.subject kalkulační vzorce cs
dc.subject analýza nákladů a kalkulačního systému cs
dc.subject Concept of Costs en
dc.subject Cost Classification en
dc.subject Cost Allocation en
dc.subject Calculation Formula en
dc.subject Cost Analysis en
dc.subject Analysis of Costing System en
dc.title Posouzení nákladů výrobní divize z hlediska útvarů a výkonů
dc.title.alternative Assessment of the Production Division Costs in Terms of Departments and Outputs
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhánová, Jana
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on costs and existing costing system in production division in Dolní Němčí. The theoretical part deals with the concept of costs and their classification, basic concepts related to costing and calculation formula. The practical part is focused on company´s and production division presentation, cost analysis and analysis of the current costing system of the production division. Then in practical part is created costing for the selected product using existing and retrograde costing formula. In conclusion there are situated suggestions and recommendations that can be beneficial for the production division.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41020
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
hönigová_2015_dp.pdf 3.966Mb PDF View/Open None
hönigová_2015_op.pdf 582.0Kb PDF View/Open None
hönigová_2015_vp.pdf 672.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account