Možnosti zlepšení řízení zásob ve firmě XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti zlepšení řízení zásob ve firmě XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klvačová, Mirka
dc.contributor.author Hromadová, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:06Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:06Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31015
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřená na možnostmi zlepšení řízení zásob ve společnosti zabývající se obchodem s pracovními oděvy, obuví a rukavicemi. Cílem této práce je provést analýzu současného stavu zásob, způsobu zásobování a navrhnout možná opatření, která povedou ke zlepšení hospodaření podniku. Teoretická část vychází z odborné literatury a je věnována charakteristice zásob a jejich členění, oceňování zásob, řízení zásob a optimalizaci zásob. Zde jsou také uvedeny základní ukazatele související se zásobami, a metody řízení zásob. V praktické části je popsána společnost XY a její současný systém řízení zásob. Následně je provedena aplikace metody ABC a vypočet optimální průměrné výše zásob i ukazatelů obratovosti. Na základě analýz jsou navržena doporučení ke zlepšení.
dc.format 61 s. (88 935)
dc.format.extent 2823412
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zásoby cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject metoda ABC cs
dc.subject rychlost obratu cs
dc.subject doba obratu cs
dc.subject inventory en
dc.subject inventory control en
dc.subject ABC method en
dc.subject stock turnover en
dc.subject turnover time en
dc.title Možnosti zlepšení řízení zásob ve firmě XY
dc.title.alternative Possibilities of Improving Inventory Control in the Company XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the possibilities of improving inventory control in company dealing with working clothes, shoes and gloves. The aim of this thesis is to analyse the current situation of inventory, supply system and propose measures to improve economy in the company. The theoretical part is based on scientific literature and is devoted to the characteristics of inventory and their classification, inventory valuation, inventory control and inventory optimization. There are also the basic indicators related to inventory, and inventory control methods. The practical part describes the company XY and its current inventory control system. Then there is applied the ABC method, and calculation of the optimal average stock levels and indicators of turns. On the basis of these analysis this thesis contains recommendations for improvement.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41021
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
hromadová_2015_dp.pdf 2.692Mb PDF View/Open None
hromadová_2015_op.pdf 738.3Kb PDF View/Open None
hromadová_2015_vp.pdf 634.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account