Posouzení finančního zdraví společnosti ZÁLESÍ a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Posouzení finančního zdraví společnosti ZÁLESÍ a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chvílová, Radmila
dc.contributor.author Hrošová, Jitka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:07Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:07Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31016
dc.description.abstract Tato práce se zabývá finanční analýzou konkrétní společnosti. Hlavním cílem je posouzení finančního zdraví této společnosti. Dělí se na dvě hlavní části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá popisem finanční analýzy a vybraných finančních ukazatelů. Jsou zde popsány jednotlivé účetní dokumenty potřebné pro vypracování finanční analýzy. Praktická část se zabývá popisem konkrétní společnosti, její historií a organizační strukturou. Následně je provedena finanční analýza, výpočty jednotlivých vybraných finančních ukazatelů. Tyto ukazatele jsou uspořádány v tabulkách a doplněny o grafy. Výstupem práce je zhodnocení a návrhy na zlepšení.
dc.format 81 s.
dc.format.extent 6939276
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject obratovost cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject Financial Analysis en
dc.subject Indebtedness en
dc.subject Liquidity en
dc.subject Turnaround en
dc.subject Profitability en
dc.subject Horizontal Analysis en
dc.subject Vertical Analysis en
dc.title Posouzení finančního zdraví společnosti ZÁLESÍ a.s.
dc.title.alternative Financial Health Assessment of the Company ZÁLESÍ a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vránová, Šárka
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the financial analysis of a specific company. The main target is financial health assessment of the company. Thesis is divided into two main parts: theoretical and practical. The theoretical part describes the financial analysis and selected financial indicators. There are described various accounting documents needed to draw up financial analysis. The practical part describes the specific company, its history and organizational structure. Subsequently, the financial analysis and calculation of selected financial indicators are performed. These indicators are organized in tables and complemented with charts. Outputs of the thesis are the evaluation and suggestions for improvements.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41022
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
hrošová_2015_dp.pdf 6.617Mb PDF View/Open None
hrošová_2015_op.pdf 841.7Kb PDF View/Open None
hrošová_2015_vp.pdf 609.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account