Analýza zásob hotových výrobků v tiskařské a knihařské společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza zásob hotových výrobků v tiskařské a knihařské společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krystek, Pavel
dc.contributor.author Chromčáková, Yveta
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:07Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:07Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31017
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou zásob hotových výrobků v tiskařské a knihařské společnosti. Analyzován bude jejich vývoj během posledních 5 let, poté se zaměří na analýzu 2 druhů výrobků (diářů a kalendářů) a komisní prodej hotových výrobků. Teoretická část bude obsahovat informace čerpané z odborné literatury, shrnutí poznatků týkající se charakteristiky zásob, členění, řízení, oceňování, metody ABC a komisní prodej. Praktická část bude v první řadě zaměřena na představení společnosti XY, poté se bude věnovat zpracování poskytnutých informací a vývoji zásob za určité časové období. Cílem je zefektivnit hospodaření se zásobami ve firmě. V závěrečné části budou vypracovány doporučení, která by mohla přispět ke zlepšení stávající situace v oblasti zásob hotových výrobků a to především diářů a kalendářů.
dc.format 61
dc.format.extent 1823299
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zásoby cs
dc.subject oceňování zásob cs
dc.subject evidence zásob cs
dc.subject metoda ABC a komisní prodej cs
dc.subject inventory en
dc.subject inventory valuation en
dc.subject inventory maintenance en
dc.subject ABC method and consignment sale en
dc.title Analýza zásob hotových výrobků v tiskařské a knihařské společnosti
dc.title.alternative Analysis of Finished Products Inventory in the Printing and Bookbinding Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals the issue of stocks of finished products of finished products in the printing and bookbinding company. It will be analyzed their evolution during the last 5 years, then focus on the analysis of two kinds of products (diaries and calendars) and consignment sale of finished products. The theoretical part will contain information drawn from literature, summarizing the knowledge relating to the characteristics of the inventory, classification, management, ABC method and consignment sale. The practical part will be primarily focused on the introduction of the company XY, after it will pay processing of the information provided and development of stocks for a certain period of time. The aim is to streamline the management of stocks in the company. In the final section will be developed recommendations that could contribute to improving the current situation inventories of finished goods and in particular diaries and calendars.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41023
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
chromčáková_2015_dp.pdf 1.738Mb PDF View/Open None
chromčáková_2015_op.pdf 760.2Kb PDF View/Open None
chromčáková_2015_vp.pdf 611.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account