Financování investičního záměru pohřební služby

DSpace Repository

Language: English čeština 

Financování investičního záměru pohřební služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brázdil, Jan
dc.contributor.author Jandalová, Nicole
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:07Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:07Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31018
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce bude analýza efektivnosti investičního záměru pohřební služby s následným výběrem vhodného zdroje jeho financování. V teoretické části práce bude zpracována literární rešerše problematiky financování investičního záměru. Pozornost bude zaměřena především na investice, na investiční rozhodování, na rizika spojená s investováním a na popis hlavních metod hodnocení efektivnosti investic. V závěru teoretické části budou uvedeny možnosti financování dané investice. V praktické části bakalářské práce bude představen podnik, včetně jeho investičního záměru. Různými metodami bude vyhodnocena efektivnost investice. V neposlední řadě bude navržen a doporučen optimální způsob jeho financování.
dc.format 69 s. (90 852 znaků)
dc.format.extent 10485273
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject investice cs
dc.subject efektivnost investic cs
dc.subject financování investic cs
dc.subject financování dlouhodobého majetku cs
dc.subject pohřební služby cs
dc.subject investments en
dc.subject efficiency of investment en
dc.subject financing of investment en
dc.subject financing of fixed assets en
dc.subject funeral services en
dc.title Financování investičního záměru pohřební služby
dc.title.alternative Financing Investment Plan of Funeral Services
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor thesis is to analyze the effectiveness of the investment plan of funeral services followed by selection of a suitable source of its funding. The theoretical part will be handled by a literature review issue of financing the investment plan. Attention will be focused on the investment, the investment decision, the risks associated with investing a description of methods of evaluating the effectiveness of investments. At the end of theoretical part will be provided of possibilities of financing investment. In the practical part of the thesis will be introduced to the enterprise, including its investment objective. Different methods will be evaluated efficiency investments. Finally, it will be designed and recommended optimal method of financing.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41024
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
jandalová_2015_dp.pdf 9.999Mb PDF View/Open None
jandalová_2015_op.pdf 671.6Kb PDF View/Open None
jandalová_2015_vp.pdf 590.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account