Zhodnocení vnitřního kontrolního systému účetnictví Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení vnitřního kontrolního systému účetnictví Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Večeřová, Hana
dc.contributor.author Jurčová, Františka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:07Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:07Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31019
dc.description.abstract V této bakalářské práci bude analyzován vnitřní kontrolní systém univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část představuje pojem kontrola, její metody a postupy. Dále řeší pojem a význam vnitropodnikových směrnic týkajících se správného vedení účetnictví. Poslední kapitola teoretické části se věnuje inventarizaci, jejím druhům a také sestavení inventarizačního zápisu. V praktické části bakalářské práce je představena konkrétní účetní jednotka. Dále navazuje na teoretickou část, tzn., že uvedené teoretické poznatky jsou srovnávány se skutečností. Zkoumá kvalitu vydaných směrnic, nakolik jsou srozumitelné pro zaměstnance a do jaké míry se s nimi řídí. V další části je analyzován průběh inventarizace v této neziskové organizaci. Konec této bakalářské práce je zaměřen na zhodnocení celého vnitřního kontrolního systému.
dc.format 74 s. (80 588 znaků)
dc.format.extent 2696633
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kontrola cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject směrnice cs
dc.subject inventarizace cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject control en
dc.subject accounting en
dc.subject directive en
dc.subject inventorying en
dc.subject non-profit organization en
dc.title Zhodnocení vnitřního kontrolního systému účetnictví Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dc.title.alternative Evaluation of Internal Accounting Control System at Tomas Bata University in Zlin
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhánová, Jana
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated Internal accounting control system of the Tomas Bata University in Zlin will be analysed in this Bachelor thesis. The theoretical part introduces the term control and its methods and processes. Furthermore, inter-enterprise directives related to the right management of accounting will be included. The last chapter of the theoretical part is dedicated to inventorying, its types and moreover composition of inventory record. Specific accounting entity will be introduced in the practical part of this Bachelor thesis. Furthermore, it will follow up the theoretical part, i.e. stated theoretical findings are compared to the practice. It examines the quality of published records, their comprehensibility for the employees and until what extent they follow them. The course of inventorying in this non-profit organization will be analysed in the next part. The conclusion of this Bachelor thesis is focusing on the appraisal of the whole internal accounting control system.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41025
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
jurčová_2015_dp.pdf 2.571Mb PDF View/Open None
jurčová_2015_op.pdf 606.7Kb PDF View/Open None
jurčová_2015_vp.pdf 550.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account