Zhodnocení hospodaření obce Nedašova Lhota

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení hospodaření obce Nedašova Lhota

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíčková, Jarmila
dc.contributor.author Kostková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:08Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:08Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31022
dc.description.abstract Tato práce se zabývá zhodnocením ekonomiky obce Nedašova Lhota s následným návrhem na zlepšení hospodaření obce. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, která se týká teoretických poznatků o obci, ale také o orgánech obce, o složení majetku obce, o rozpočtu obce a jiných poznatcích, které jsou načerpány z odborné literatury. Ve druhé části je zmíněna stručná charakteristika obce Nedašova Lhota. Také jsou zde využity znalosti získané z odborných knih ke zpracování analýzy aktiv a pasiv na základě rozvahy dané obce. Dále je zde zpracovaná finanční analýza za pomoci dvou poměrových ukazatelů. V neposlední řadě jsou zde zanalyzovány příjmy a výdaje na základě rozpočtu obce Nedašova Lhota. V závěru práce se nachází zhodnocení hospodaření obce a návrhy na zlepšení a zefektivnění hospodaření obce Nedašova Lhota.
dc.format 63 s. (78 000)
dc.format.extent 3433300
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obec cs
dc.subject hospodaření obce cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject orgány obce cs
dc.subject majetek obce cs
dc.subject rozpočet obce rozvaha obce cs
dc.subject municipality en
dc.subject evaluation of the municipality en
dc.subject financial analysis en
dc.subject municipal authorities en
dc.subject earmarked budget en
dc.subject balance-sheet en
dc.title Zhodnocení hospodaření obce Nedašova Lhota
dc.title.alternative The Evaluation of Nedašova Lhota Municipality Performance
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vránová, Šárka
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated This thesis is consist of 2 parts. First part is teoreticaly, where is written some teoretically knowledge about municipality. There are some information about municipal authorities, about structure of the municipal property or municipal budget, which are gained from specialized literature. In second part is somenthing about village Nedašova Lhota. Next point is financial analysis of revenues, expenditures, assets and liabilities from belance sheet and earmarked budgets. In the last part of my work is evaluation of the management and suggestions to improve and to streamline municipality management.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41028
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
kostková_2015_dp.pdf 3.274Mb PDF View/Open None
kostková_2015_op.pdf 1.097Mb PDF View/Open None
kostková_2015_vp.pdf 630.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account