Posouzení finančního hospodaření hotelu ABC

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení finančního hospodaření hotelu ABC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heczková, Eva
dc.contributor.author Kotrs, Martin
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:08Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:08Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31023
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na hospodářskou situaci hotelu ABC. Hlavním cílem je analyzovat finanční situaci společnosti a vypočítat bod zvratu. Práce se dělí na dvě části. První část obsahuje teoretickou stránku finanční analýzy. Zabývá se základním rozdělením finanční analýzy, charakteristikou jednotlivých ukazatelů, čemu a komu výsledné informace slouží, jaké jsou zdroje finanční analýzy a jaký je postup při zpracovávání finanční analýzy. Dále pak tato práce popisuje členění nákladů a způsob výpočtu bodu zvratu. Praktická část stručně charakterizuje hotel ABC, následně je zde provedena finanční analýza aktiv a pasiv, výpočet jednotlivých ukazatelů s komentáři, stanovení bodu zvratu. Závěr obsahuje celkové shrnutí finanční situace společnosti s doporučeními.
dc.format 64 s.
dc.format.extent 3658938
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject ukazatele finanční analýzy cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject indicators of financial analysis en
dc.subject break-even point en
dc.title Posouzení finančního hospodaření hotelu ABC
dc.title.alternative Financial Performance Assessment of the Hotel ABC
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the economic situation of hotel ABC. The main objective is to analyze the company's financial situation and calculate the break-even point. The thesis is divided into two parts. The first part includes theoretical aspects of financial analysis. It deals with the basic division of financial analysis, characterization of individual indicators, what and who uses resulting information, what are the sources of financial analysis and what is the procedure for processing financial analysis. Furthermore, this thesis describes the breakdown of costs and the method of calculating the break-even point. The practical part describes the hotel ABC. Then the financial analysis of assets and liabilities and calculation of individual indicators are performed and break-even point is determined. Conclusion contains a summary of the financial situation of the company with the recommendations.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41029
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
kotrs_2015_dp.pdf 3.489Mb PDF View/Open None
kotrs_2015_op.pdf 651.7Kb PDF View/Open None
kotrs_2015_vp.pdf 619.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account