Návrh motivačního programu pro pracovníky Mad Monkey Agency

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh motivačního programu pro pracovníky Mad Monkey Agency

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhánová, Jana
dc.contributor.author Krausová, Jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:09Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:09Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31026
dc.description.abstract Tato bakalářská práce má za cíl vytvořit návrh motivačního programu pro společnost Mad Monkey Agency. Celá práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a zabývá se rozborem literárních zdrojů, které jsou zaměřeny na teorii motivace, motivaci pracovníků a motivační program. Druhou částí je praktická část, ve které je popsán a zhodnocen současný motivační program společnosti i konkurentů. Pro části zabývající se tvorbou motivačního programu byla užita dotazníková šetření a z jejich výsledků byl vytvořen návrh motivačního programu. Na závěr jsou uvedena doporučení pro zlepšení nynějšího stavu.
dc.format 78 s. (81 135 znaků)
dc.format.extent 1973995
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Motivace cs
dc.subject teorie motivace cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject motivační program cs
dc.subject Motivation en
dc.subject theory of motivation en
dc.subject employees en
dc.subject incentive program en
dc.title Návrh motivačního programu pro pracovníky Mad Monkey Agency
dc.title.alternative Designing an Incentive Program for Employees of Mad Monkey Agency
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vránová, Šárka
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is designing an incentive program for employees of Mad Monkey Agency. This thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and deals with the analysis of literary sources, which are focused on motivation theory, motivation and incentive program. The second part is a practical part, which is described and evaluated the current incentive program the company and competitors. For the parts involved in creating incentive program was used questionnaires and the results were used for creating the incentive program. In the end are listed recommendations. They are given for improving the current situation.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41032
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
krausová_2015_dp.pdf 1.882Mb PDF View/Open None
krausová_2015_op.pdf 786.9Kb PDF View/Open None
krausová_2015_vp.pdf 578.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account