Posouzení kalkulačního systému zakázek společnosti COFELY a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení kalkulačního systému zakázek společnosti COFELY a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haluza, Petr
dc.contributor.author Krotká, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:09Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:09Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31027
dc.description.abstract Cílem bakalářská práce je provedení podrobné analýzy nákladů a popis kalkulačního systému zakázek společnosti COFELY a.s. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány jednotlivé okruhy vztahující se k vymezení pojmu náklady a jejich členění. Dále k vymezení prvků kalkulačního systému pojem kalkulace, její druhy, metody a vzorce. Dané okruhy jsou nezbytné pro analýzu praktické části. V úvodu praktické části bakalářské práce je představena společnost COFELY a.s. Cílem této části je provedení analýzy nákladů z různých hledisek členění a také analýza a zhodnocení používaného kalkulačního systému společnosti. V závěru analýzy jsou vypracovány návrhy a doporučení, které mohou vést ke zlepšení kalkulačního systému firmy.
dc.format 63 s.
dc.format.extent 2628593
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náklady cs
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject zakázky cs
dc.subject kalkulace zakázek cs
dc.subject Costs en
dc.subject Analysis of Costs en
dc.subject Calculation en
dc.subject Orders en
dc.subject Calculation of Orders en
dc.title Posouzení kalkulačního systému zakázek společnosti COFELY a.s.
dc.title.alternative Assessment of the Costing System of Orders at COFELY a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhánová, Jana
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is a detailed analysis of costs and a description of the costing system of orders at COFELY a.s. The theoretical part of the thesis describes individual areas relating to the definition of costs and their classification. This part also defines the elements of costing system - the concept of calculation, its types, methods and formulas. The areas are required for the analysis of the practical part. In the beginning of the practical part of the thesis is introduced the company COFELY a.s. The aim of practical part is to analyze the costs in a different point of view and analyze and evaluation of the costing system used by the company. At the end of the analysis are madeproposals and recommendations that can lead to improved costing system company.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41033
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
krotká_2015_dp.pdf 2.506Mb PDF View/Open None
krotká_2015_op.pdf 623.5Kb PDF View/Open None
krotká_2015_vp.pdf 644.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account