Posouzení stavu pohledávek ve společnosti HOBES, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení stavu pohledávek ve společnosti HOBES, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Leznová, Hana
dc.contributor.author Kupková, Pavla
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:09Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:09Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31028
dc.description.abstract Cílem této bakalářská práce je posouzení stavu pohledávek ve společnosti HOBES, spol. s r. o. a možná doporučení pro zlepšení efektivity práce s pohledávkami v budoucnu. V teoretické části práce je na základě odborné literatury nejprve charakterizován oběžný majetek. Poté následuje popis pohledávek, jejich zajištění a v neposlední řadě také analýza. Praktická část práce je věnována charakteristice vybrané společnosti, včetně její historie, SWOT analýzy a organizační struktury. Dále se praktická část věnuje analýze pohledávek společnosti. Konkrétně je zde provedena horizontální, vertikální analýza a dále také analýza aktivity a likvidity. Na závěr jsou navrženy možné způsoby zlepšení řízení pohledávek, které by firmě umožnily s pohledávkami nakládat efektivněji.
dc.format 76 s. (93 471 znaků)
dc.format.extent 3555667
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pohledávky cs
dc.subject HOBES cs
dc.subject analýza pohledávek cs
dc.subject zajištění pohledávek cs
dc.subject odběratelé cs
dc.subject Receivables en
dc.subject HOBES en
dc.subject Receivable analysis en
dc.subject securing receivables en
dc.subject receivable insurance en
dc.subject purchasers en
dc.title Posouzení stavu pohledávek ve společnosti HOBES, s.r.o.
dc.title.alternative Hobes, spol. s r.o. - Company Receivables Assessment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vránová, Šárka
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's thesis is to assess the condition of receivables at HOBES, spol. s r. o. and recommendation to improve work efficiency with receivables. The theoretical part is based on scientific literature. First of all, current assets are characterized. This is followed by a description of receivables, receivables insurance and finally receivables analysis. The practical part is devoted to the characteristics of the selected company, including its history, SWOT analysis and organizational structure. Furthermore, the practical part deals with analysis of the company's receivables. Specifically, there is a horizontal, vertical analysis as well as analysis of activity and liquidity. In conclusion are suggested possible ways of improving receivables management, which would allow company to deal with receivables more efficiently.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41034
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
kupková_2015_dp.pdf 3.390Mb PDF View/Open None
kupková_2015_op.pdf 853.9Kb PDF View/Open None
kupková_2015_vp.pdf 667.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account