Posúdenie vývoja finančných ukazovateľov firmy Hammerbacher SK, a.s. v rokoch 20112013

DSpace Repository

Language: English čeština 

Posúdenie vývoja finančných ukazovateľov firmy Hammerbacher SK, a.s. v rokoch 20112013

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boriková, Lenka
dc.contributor.author Maľová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:10Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:10Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31030
dc.description.abstract V bakalářské práci budou zkoumány finanční ukazatele firmy Hammerbacher SK, a. s. v letech 2011-2013. Cílem je zhodnotit finanční situaci firmy a podat návrh ke zlepšení situace firmy. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část řeší účel finanční analýzy, zdroje a metody finanční analýzy a nakonec ukazatele finanční analýzy. Praktická část obsahuje informace o firmě. Finanční analýza vychází z účetních výkazů a výročních zpráv. Výpočty se týkají analýzy absolutních, poměrových a souhrnných ukazatelů. Na závěr práce budou zhodnoceny výsledky finanční analýzy a navrhnuty možnosti řešení na zlepšení hospodaření firmy.
dc.format 64
dc.format.extent 2131165
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject ratios indicators en
dc.subject absolute indicators en
dc.title Posúdenie vývoja finančných ukazovateľov firmy Hammerbacher SK, a.s. v rokoch 20112013
dc.title.alternative Assessment of the Financial Indicators Development of Hammerbacher SK a.s. in Years 2011-2013
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis, will be examined the Hammerbacher SK company's financial indicators, as in 2011-2013. The aim of my thesis is to assess the company's financial situation and to submit a proposal to improve the financial situation of the company. The bachelor thesis consists of two parts. The theoretical part discusses the purpose of financial analysis, sources, and methods of financial analysis. The end of part one consist of indicators of financial analysis. The practical part contains information about the company. Financial analysis is based on financial statements and annual reports. Calculations involve on the analysis of absolute, ratio and aggregate indicators. At the end of bachelor thesis will be evaluate the results of the financial analysis and suggested possible solutions to improve the management of the company.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41036
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
maľová_2015_dp.pdf 2.032Mb PDF View/Open None
maľová_2015_op.pdf 622.7Kb PDF View/Open None
maľová_2015_vp.pdf 540.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account