Problematika hospodaření Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika hospodaření Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dobis, Aleš
dc.contributor.author Nekudová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:10Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:10Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31031
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkové organizace. První kapitola teoretické části popisuje neziskový sektor, neziskové organizace. Další kapitoly obsahují právní postavení příspěvkových organizací, jejich hospodaření a financování. Poslední kapitola teoretické části obsahuje správu na úseku školství. Praktická část je zaměřena na konkrétní příspěvkovou organizaci, Střední školu stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Zahrnuje základní údaje o škole, její zřizovací listinu, hlavní a doplňkovou činnost. V dalších kapitolách praktické části je zpracováno hospodaření a financování této příspěvkové organizace. Cílem této práce je navrhnout, jak zlepšit stávající situaci. Návrhy a doporučení jsou obsahem poslední kapitoly.
dc.format 103 s. (147 445 znaků)
dc.format.extent 2452298
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject financování cs
dc.subject finanční zdroje cs
dc.subject hospodaření cs
dc.subject dotace cs
dc.subject allowance organization en
dc.subject budget en
dc.subject financing en
dc.subject financial resources en
dc.subject economic activities en
dc.subject subsidies en
dc.title Problematika hospodaření Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy
dc.title.alternative The Issue of Economic Activities in the Secondary School of Building Crafts Brno-Bosonohy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with economic activities of the allowance organization. First chapter of theoretic part describes nonprofit sector, nonprofit organizations. Next chapters include the legal status of allowance organizations, their economic activities and financing. The final chapter of theoretic part contains administration of education system. The practical part focuses on specific allowance organization, the Secondary school of building crafts Brno-Bosonohy. It includes basic information about this school, its deed of establishment, main and additional activities. In other chapters of practical part are processed economic activities and financing of this allowance organization. The aim of this thesis is to propose how the current situation improve. Proposals and recommendations are content of the final chapter.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41037
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
nekudová_2015_dp.pdf 2.338Mb PDF View/Open None
nekudová_2015_op.pdf 658.9Kb PDF View/Open None
nekudová_2015_vp.pdf 608.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account