Projekty Evropské unie příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kašava

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekty Evropské unie příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kašava

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlk, Zdeněk
dc.contributor.author Rousová, Andrea
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:11Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:11Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31035
dc.description.abstract Hlavním tématem bakalářské práce je získávání finanční podpory na projekty Evropské unie v programovém období 20072013 a v programovém období 20142020. Teoretická část pojednává o regionální politice EU, jejích cílech a nástrojích. Je vysvětlen postup, jak žádat o dotaci z EU v rámci operačních programů. Praktická část představuje příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Kašava a přínosy projektů, které realizovala. Pro ZŠ a MŠ Kašava je připraven nový návrh projektu spadající pod Evropskou Unii.
dc.format 68 s. (74 721 znaků)
dc.format.extent 1552006
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject operační programy cs
dc.subject dotace cs
dc.subject projekt cs
dc.subject financování cs
dc.subject European Union en
dc.subject regional policy en
dc.subject operational programs en
dc.subject grants en
dc.subject project financing en
dc.title Projekty Evropské unie příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kašava
dc.title.alternative European Union Projects in the Semi-budgetary Organisation ZŠ and MŠ Kašava
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šedová, Hana
dc.date.accepted 2015-06-02
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is an analysis of financial resources and their benefits to European Union projects in the 20072013 period and the 20142020 programming period. The theoretical part is about EU regional policy, its goals and instruments. It explains the procedure for applying for a grant from the EU under the operational programs. The practical part represents the contributory organization Elementary School and Kindergarten Kašava and benefits of the projects which have been implemented. For this school is prepared project proposal, which is funded by the European Union.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41041
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
rousová_2015_dp.pdf 1.480Mb PDF View/Open None
rousová_2015_op.pdf 648.0Kb PDF View/Open None
rousová_2015_vp.pdf 646.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account