Problematika řízení zásob ve firmě TAJMAC-ZPS, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika řízení zásob ve firmě TAJMAC-ZPS, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horák, Jaroslav
dc.contributor.author Staňková, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:12Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:12Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31037
dc.description.abstract Bakalářská práce bude zaměřena na problematiku řízení zásob ve firmě TAJMAC-ZPS, a.s. V teoretické části budou popsány všeobecné informace týkající se zásob získané z odborné literatury. Bude tak popsáno členění, oceňování, řízení, financování, skladování či význam zásob. V praktické části budou uvedeny základní informace o firmě TAJMAC-ZPS, a.s. Další část se bude zabývat současným vývojem zásob, jeho oceňováním, financováním či skladováním. Poté budou následovat výpočty základních ukazatelů souvisejících se zásobami a sestavení modelu analýzy ABC. V závěru budou nastíněna případná řešení, která by mohla firmě pomoci se zlepšením stavu řízení zásob.
dc.format 66
dc.format.extent 4016316
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zásoby cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject doba obratu cs
dc.subject rychlost obratu cs
dc.subject metoda ABC cs
dc.subject supplies en
dc.subject supply controling en
dc.subject turnover period en
dc.subject turnover speed en
dc.subject ABC method en
dc.title Problematika řízení zásob ve firmě TAJMAC-ZPS, a.s.
dc.title.alternative Inventory Management in the Company TAJMAC-ZPS, a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focused on supply controlling in the company TAJMAC-ZPS, a.s. General information about supplies quoted from technical literature are described in the theoretical part. The classification, valuation, controlling, funding, storing and the importance of supplies are also presented. In practical part, general information about the company TAJMAC-ZPS, a.s are mentioned. Secondly current development of supplies, its valuation, funding or storage is described. Calculations of basic markers related to supplies and the model of analysis ABC are provided in the following part. Finally, several possible solutions which could help the company to improve supply controlling status are suggested.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41043
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
staňková_2015_dp.pdf 3.830Mb PDF View/Open None
staňková_2015_op.pdf 712.5Kb PDF View/Open None
staňková_2015_vp.pdf 532.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account