Problematika vnitroorganizačních směrnic v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika vnitroorganizačních směrnic v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heczková, Eva
dc.contributor.author Svobodová, Hana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:13Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:13Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31040
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vnitroorganizačních účetních směrnic využívaných v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. V teoretické části práce je vytvořen ucelený přehled dané literatury a zdrojů (zákonů) k vybranému tématu. V praktické části je uveden seznam platných a využívaných vnitroorganizačních účetních směrnic v dané příspěvkové organizaci. Další část bakalářské práce je věnována analýze vybraných směrnic. Přednosti a nedostatky směrnic jsou porovnány s literaturou a platnými zákony. V poslední části je navržena inovace daných směrnic, k dalšímu využívání v dané organizaci.
dc.format 67
dc.format.extent 1742389
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Směrnice cs
dc.subject zákon cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject guideline en
dc.subject acts en
dc.subject bookkeeping en
dc.subject allowance organisation en
dc.subject legislation en
dc.title Problematika vnitroorganizačních směrnic v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.
dc.title.alternative Internal Organizational Guidelines in the Center for Social Services for the Elderly Pohoda
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhánová, Jana
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focussed on the questions of organisation internal accounting guidelines, applied in Pohoda, p.o., the Centre of Social Services for Seniors. In the theoretical part the literature research method is used. To create a comprehensive summary of given literature and sources (legislation) to the selected theme is the main objective of the thesis. In practical part there is a list of valid and applied organisation internal accounting guidelines in the given allowance organisation. Further part of the bachelor thesis dedicates to the selected guideline questions, what merits and shortages it has in comparison with literature and legislation in force. In the last part an innovation of the given guideline is proposed for its application in the aforementioned organisation.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41046
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
svobodová_2015_dp.pdf 1.661Mb PDF View/Open None
svobodová_2015_op.pdf 643.6Kb PDF View/Open None
svobodová_2015_vp.pdf 625.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account