Projekt zavedení nástrojů štíhlé logistiky ve firmě Brose CZ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zavedení nástrojů štíhlé logistiky ve firmě Brose CZ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tuček, David
dc.contributor.author Mikula, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:16Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:16Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31049
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na projekt zavedení nástrojů štíhlé logistiky ve firmě Brose s.r.o. Teoretická část se soustřeďuje na koncept štíhlé výroby, teorii řízení zásob, na řízení výroby tlakem a tahem a na systém kanban. Tato část je východiskem pro část analytickou, v níž je provedena analýza současného stavu ve vybraných logistických procesech. V projektové části jsou formou případových studií řešeny návrhy pro zlepšení stávajícího stavu, které vedou k redukci plýtvání v dané logistické oblasti. V závěru každé případové studie je provedeno vyhodnocení projektu a srovnání současného a budoucího stavu, ze kterého vyplývají úspory a přínosy pro firmu.
dc.format 75
dc.format.extent 3996925
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject plánování metodou tahu cs
dc.subject systém Kanban cs
dc.subject materiálový tok cs
dc.subject lean manufacturing en
dc.subject wastes en
dc.subject inventory managemant en
dc.subject pull production planing en
dc.subject Kanban system en
dc.title Projekt zavedení nástrojů štíhlé logistiky ve firmě Brose CZ
dc.title.alternative Project of implemantation lean logistic tools in company Brose CZ
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zahradníková, Jana
dc.date.accepted 2015-05-21
dc.description.abstract-translated The master thesis is focused on a project of implementation of lean logstics tools in com-pany Brose, s. r. o. The theoretical part focuses on a concept of lean production, the theory of inventory management, the pull and push system and kanban system. This part is base for the practical part which concerns on the analysis of current state in selected logistics processes. In project part is focused in form of studies cases on suggestions for improving current state, which leads to reduction of wasting in chosen logistick area. The final part contains the project evaluation and compares current and future states with costs reduction and further benefits for the company.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32864
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
mikula_2015_dp.pdf 3.811Mb PDF View/Open None
mikula_2015_op.docx 29.96Kb Unknown View/Open None
mikula_2015_vp.docx 27.26Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account